גאומטריה – היקף ושטח של צורה by may - Illustrated by מאי רז - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

גאומטריה – היקף ושטח של צורה

by

Artwork: מאי רז

Member Since
Apr 2016
Published Books
1

מהו מצולע? 

מצולע הוא קו שבור סגור

.

.

*כל קטע במצולע נקרא צלע.

.

*כל נקודה בה נפגשות שתי צלעות נקראת קודקוד.

.

*כל שתי צלעות שנפגשות בקודקוד יוצרות זווית.

1
גאומטריה – היקף ושטח של צורה by may - Illustrated by מאי רז - Ourboox.com

היקף של מצולע

סכום האורכים של צלעות המצולע

.

.

נסו לחשב את היקף הצורות הבאות, בהנחה וכל צלע של הריבוע שבונה את הצורה שווה 1 ס”מ:

.

3
גאומטריה – היקף ושטח של צורה by may - Illustrated by מאי רז - Ourboox.com

שטח של מצולע

הגודל שנמצא בתוך היקף הצורה.

נקבע לפי מספר ריבועי היחידה שהצורה מכילה.

.

.

נסו לחשב את שטחי הצורות הבאות, בהנחה וכל צלע של הריבוע שבונה את הצורה שווה 1 ס”מ:

5
גאומטריה – היקף ושטח של צורה by may - Illustrated by מאי רז - Ourboox.com

חשבו:

.

*מהם ההבדלים בין ההיקף של צורה מסויימת לבין השטח שלה?

.

*האם היקף ושטח של צורה מסויימת יכולים להיות זהים?

.

*הדונו עם התלמיד/ה שיושב/ת לצידכם על הדמיון והשוני בין הצורות 1 ו-2.

.

*ציירו מצולע וחשבו את ההיקף והשטח שלו בהנחה והוא בנוי מריבועים שכל צלע שלהם שווה 1 ס”מ.

7

בהצלחה!

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply