גילגולו של חפץ by tom - Ourboox.com
Nov 2017
Member Since
2
Published Books

גילגולו של חפץ

by tom

גילגולו של חפץ

 

גלגולו של חפץ במשפחת אימא

מאז שאני קטן אמא שלי, מיכל עונדת שרשרת שיש עליה סיפור מעניין.

שרשרת משובצת ביהלומים שעוברת מדור לדור

                                         סבתא רבתא שלי ז”ל קיבלה את השרשרת (תכשיט בעל ערך כספי גבוה) ביום הנישואין שלה מבעלה שעבד באותה תקופה בבורסת היהלומים כמתנת אירוסין בעלת ערך רגשי וכספי.

לאחר מותה היא עברה לבת שלה (סבתא שלי שתזכה לחיים ארוכים) שדאגה להעביר את השרשרת לאימא שלי, כיום אמא שלי עונדת אותה וקיבלה אותה ביום הנישואין שלה. השרשרת נמצאת אצל אמא שלי כבר 14 שנים כשנות הנישואים שלה ועדיין נשארה בעלת ערך רגשי, הערך הרגשי הוא בעיקר של אמא שלי, הוא שומר את הזיכרונות מסבתא

סבתא רבתא הייתה רוצה מאוד לשמור על המשך המסורת המשפחתית של העברת השרשרת בין הדורות , כיוון שאין לאימא שלי בת היא הבטיחה להמשיך את המסורת ולהעביר את השרשרת לכלתה לעתיד .

1
גילגולו של חפץ by tom - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply