גילי רוצה לגעת בשמיים by karlinsky rachel - Illustrated by R.K - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

גילי רוצה לגעת בשמיים

by

Artwork: R.K

Member Since
Jun 2020
Published Books
4

כל בוקר יוצא גילי מהבית ורואה שמים כחולים מעל הראש

כמו גג שמכסה את העולם.

ממה עשויים השמיים שואל גילי את אביו : ניתן בהם לגעת?

 

1
גילי רוצה לגעת בשמיים by karlinsky rachel - Illustrated by R.K - Ourboox.com

אבא אומר: עזוב גילי -השמיים רחוקים

איש לא הצליח ולכן טסים לשם עם מטוס או חללית.

3

הבוקר הגיע וגילי החליט לגעת בשמיים.

תחילה עלה על שרפרף, אחר כך טיפס על כיסא , ניסה גם סולם והרגיש שהוא עדיין לא שם.

יצא מהבית אל הרחוב , מוחו קודח שבעתיים , מהלך ומחפש ,והנה לפתע לא רחוק עומד לו בנין גבוה גבוה וגילי שמח :זו הדרך לשמיים.

יחד עם אבא ,מטפס מאה מדרגות ,אבל אוי- שוב לא הגיע לשמיים .

 

 

4
גילי רוצה לגעת בשמיים by karlinsky rachel - Illustrated by R.K - Ourboox.com

לא נורא גילי-

אמור למלאך שלום

העיקר שהגעת עד הלום.

6

7
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply