גישת המזרק

by barak

Artwork: ברק בוקובזה

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

גישת המזרק

by

Artwork: ברק בוקובזה

  • Joined Dec 2016
  • Published Books 1
גישת המזרק by barak - Illustrated by ברק בוקובזה  - Ourboox.com

מסורת ההשפעות החזקות – תיאוריית המזרק .
(המחט התת-עורית)

3

רקע

  1. מסורת ההשפעות החזקות התפתחה בעשורים הראשונים של המאה העשרים, עם התפתחות והתמסדות הרדיו והקולנוע.
  2. הרדיו במיוחד נתפס כאמצעי בעל יכולות עצומות ובעיקר מזיקות ומסוכנות. הרדיו נתפס כמאיים יותר מהקולנוע בגלל יכולתו להיכנס פנימה לבתי הנמענים.
  3. בתקופה זו התקשורת נתפסה כבעלת השפעה בלתי מוגבלת כמעט.
4

בנוסף הקהל נתפבס כפאסיבי וחלש ויכול להשפיע עליו ב..: 

 

עמדות

דעות

רגשות

התנהגות

5

תיאורית המחט התת עורית

6
גישת המזרק by barak - Illustrated by ברק בוקובזה  - Ourboox.com

תיאוריה זו טוענת כי אמצעי תקשורת המונים (ובעיקר הרדיו) הם מעין מחט של מזרק המחדיר את מסריו באופן חד סיטרי , ישיר ומיידי לתוך מוחו של הפרט .

האדם הוא יצור חלש וחשוף להשפעות רבות חזקות.ניצור השוואה : כמו מחט ניתן לתת מינון מדויק כדי לקבל תגובה

בטלוויזיה ורדיו ניתן לשלוט על המינון ובהתאם לכך לשלוט על תגובה.

8

איך זה פועל?!

9
גישת המזרק by barak - Illustrated by ברק בוקובזה  - Ourboox.com

המוען בעל הרצון להשפיע מחדיר את מסריו באופן חד -סיטרי, ישיר ומיידי כמו במחט המזרק, אל מוחו של הנמען. לנמען אין כל יכולת לבחור לעצמו שלא לקבל את המסר היות והוא לא מודע כלל להשפעה עליו.

על פי גישה זו – “גישת המזרק” ההשפעה של אמצעי התקשורת הייתה טוטלית ביכולתה לשנות עמדות, התנהגויות וערכים של היחיד בזמן קצר.

11

מושגים חשובים

12
גישת המזרק by barak - Illustrated by ברק בוקובזה  - Ourboox.com

השפעת התקשורת על הקהל הינה: אחידה , ישירה ומהירה .

אחידה – אותה השפעה על כל הקהל .

ישירה – אין מתווכים , המסרים עוברים ישירות מאמצעי התקשורת .

מהירה – ההשפעה מתרחשת מיד לאחר החשיפה לאמצעי התקשורת .

14
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content