גלות והתבוללות by ירדנה גנור - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

גלות והתבוללות

  • Joined Dec 2015
  • Published Books 2

הקדמה:

 עם ישראל עבר מספר גלויות,שתיים מהן היו גלויות בעלות השפעה.

גלות בבל – לאחר חורבן בית המקדש הראשון ב 587 לפנה”ס.

 גלות  רומי – לאחר חורבן בית המקדש השני ב- 70 לספירה.

ביחידה זו נעסוק בתופעות שנלוו לחורבן ולגלויות, בהשפעתן ובהשלכותיהן על העם היהודי עד ימינו.

בהצלחה ירדנה

2

3

מהי גלות?

1. הגדירו מהי גלות?

א. התבוננו בסרטון בעמוד הקודם וקיראו בקישורים הבאים.

גלות –  מתוך ויקיפדיה

גלות – מתוך מט”ח

4

לפניכם שתי דעות של ילדים בני גילכם על נושא הגלות והישיבה בארץ ישראל. קיראו אותן

 מדברי מעיין

“מדינת ישראל היא הדבר האמיתי. כאן אנחנו יכולים לחיות חיים מלאים בזכות זה שיש לנו מדינה – ממשלה, בתי משפט, משטרה, שפה עברית, תרבות, צבא, חקלאות, תעשייה, חינוך – הכל!
בגולה תמיד היה לנו רק חלק מהדברים. כאן יש לנו הכל. אני לא מבינה את היהודים שלא עולים לארץ.”

5

מדברי בן

לדעתי בכלל חבל שהקמנו את המדינה, ושלא כולנו נשארנו בגולה. היציאה לגלות למעשה הייתה טובה, אנחנו “אזרחי העולם”, העם היהודי תורם לכל העולם, אין שום סיבה להצטמצם בארץ אחת, בשביל מה צריך עצמאות מדינית? אפשר להיות אזרחים שווים בכל מקום, וליהנות מכל העולמות…

חוו דעה ונמקו – באיזה דעה אתם מחזיקים ותומכים, בדעתה של מעיין או בדעתו של בן.
נמקו טיעונכם ובססו אותם. רשמו את תשובתכם בקשור הבא – בלוח השיתופי

6

 דיון בכתה: בואו נבחן את שתי הדעות:

  האם דעתו של בן נכונה?

 נבחן דעה זו, על פי מה שקרה לעם בעקבות החורבן.

 מה היו תוצאות החורבן, מה איבד העם? רשימה

 צפיה בסרטון בעמוד הבא מטלת צפיה:

מה הייתה האבידה הגדולה ביותר, שבאה על העם בעקבות החורבן והגלות ? נמקו.

7

8

 דונו בקבוצה :

  אילו קשיים, אסונות ותופעות התרחשו על עם ישראל בתקופה שחי מחוץ לארץ ישראל בגלות?

  העזרו בסרטון שצפינו.

9

לפניכם שני סרטונים:

1. סרטון בעמוד הבא

 2. סרטון מתוך כתבה ששודרה בערוץ 2  פרויקט “תגלית

א. אילו תופעות מציגים הסרטונים?

ב. האם התופעות שמוצגות בסרטונים הן התבוללות? נמקו.

 ג. מהי התבוללות ומדוע ההתבוללות מסוכנת ושלילית לעם היהודי?

10

11

היכנסו לקישור מהעיתון גלובס – המתאר את תפוצתם של היהודים בעולם

1. מה ניתן ללמוד מהנתונים שמופיעים בו?

2. מה יכול לקרות לעם שמרגיש טוב ונח בגולה – בחוץ לארץ ?

3. מה קורה לעם שסובל בגולה? לדוגמא: קהילת יהודי צרפת כיום.

 

 

12

  דעתה של מעיין: הישיבה בארץ ישראל.

  מהם היתרונות בישיבה בארץ ישראל?

התבססו בטיעוניכם גם על דבריה של מעיין.

הכינו רשימה:

13

להלן סרטון פרסומת נגד התבוללות –  צפיה בסרטון

 ניתוח ודיון בכתה: 

 מהו הנימוק נגד התבוללות, המוצג בסרטון?

 מהן הדרכים שהפרסומת משתמשת בהן להעברת המסר?

14

15

  משימת סיכום: הסוכנות היהודית וממשלת ישראל הקימו גופים כמו: “תגלית” ו”מסע” שמטרתם להעלות יהודים לארץ ישראל ולקרבם לישראל וליהדות. עיזרו לסוכנות היהודית במשימה זו.

התחלקו לצוותי עבודה:

1.כתבו הצעות ורעיונות משלכם בקובץ שיתופי, איך לשכנע צעירים ואנשים שחיים בחו”ל לשמור על הזהות היהודית שלהם כדי להקטין את ההתבוללות ולעלות לארץ.

2. תכננו והפיקו תוצר סופי – סרטון או פרסומת.

  השתמשו ברעיונות שהעליתם בקבוצה, והפיקו סרטון או פרסומת שמטרתו להשיב יהודים צעירים לארץ, כדוגמת הסרטון שצפינו בו.

  שימו לב! על המסר להיות משכנע, קצר – משפטים קצרים, תמונות מתאימות, מוסיקה מתאימה.

 העלו את הסירטונים לפורום במרחב הכתה.

 3. בסיום הכנת המצגת את אחת השקופיות /הפרסומות שלכם שאהבתם במיוחד, העלו למצגת שיתופית ( לא חובה)

 

 

16

   סיכום ורפלקציה ליחידת הלימוד:

היכנסו לפורום במרחב הכיתתי וכיתבו רפלקציה:

1. כיתבו מה למדנו ומה עשינו ביחידה זו. אילו דברים  ומושגים חדשים נוספו לידע שלכם?

2. מה אהבתם או מה עניין אתכם במיוחד ביחידה, ומה היה קשה?

3.הסבירו מדוע הנושא חשוב לנו גם היום.

                      ירדנה

17
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content