גן הזיכרון : ליה וזוהרה ד1 ספיר by beeri - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

גן הזיכרון : ליה וזוהרה ד1 ספיר

by

  • Joined Jan 2016
  • Published Books 188

 גן הזיכרון ראשון לציון הינו גן לזכר קרבנו השואה. במרכז הגן יש אנדרטה גדולה לזכרם של הקרבנו ולצידה מונומנט אבן של מדינת אירופה ואליה חקוקים שמותיהם

 .של מחנות השמדה וכמה נהרגו בכל מקום

1
גן הזיכרון : ליה וזוהרה ד1 ספיר by beeri - Ourboox.com

.יש בגן הזיכרון שלט של חוקים על הגן

3
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]