גרעין התא

by Amit Agami

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

גרעין התא

  • Joined Dec 2020
  • Published Books 1

היכרות עם התא

.ראשית בשביל לדעת מהו גרעין התא נצטרך לדעת מהו תא

תא הוא היחידה הקטנה והבסיסית ביותר שמרכיבה את כל היצורים החיים

.מצמחים עד לבני אדם

ישנם יצורים חיים שמורכבים מתא אחד, ולעומת זאת יש יצורים חיים שמורכבים

.ממיליוני תאים ואף יותר כמו בני האדם, קופים ושלל חיות אחרות

.את התא גילו לראשונה במאה ה -17 כשבנו את המיקרוסקופים הראשונים

 

 בתמונה הבאה ניתן לראות את כמות ההגנה הגבוהה שיש שניתנת על ידי גרעין

 .דבר המעיד על חשיבותו הגבוהה DNA-על ה

 

 

1

מרכיבי התא

:לתא יש מרכיבים רבים כאשר המרכיבים העיקריים הם

.מיםמהווים בין 70%-85% מהנפח של רוב התאים

,חלבונים-מהווים בין 10%-20% מהתא, מהווים את חומרי הבניין של התא

.ובנוסף מבצעים את כל התהליכים הכימיים בתוך ומחוץ לתא

שומניםמהווים כ 2% מהתא, תפקידם בבניית קרומי התאים(ממברנות) שמגנים

.על התאים מסביבתם החיצונית ובנוסף אוגרים אנרגיה

פחמימותמהוות 1% מהתא, הן המקור העיקרי והמיידי לאנרגיה

.הדרושה לתאים ומהוות מרכיב מרכזי במבני התאים

2

האברונים

.בכל תא יש מספר אברונים בעלי תפקידים שונים שתורמים לפעילות התא ותפקודו

לכל אברון יש חשיבות זהה כלומר אם יש אברון שלא פועל כראוי כל המערכת לא

.תפעל כראוי וכתוצאה מכך התא לא יתפקד

 

.בתמונה הבאה ניתן לראות את מבנה התא עם האברונים

 

3

:האברונים העיקריים של התא הם

  .קרום התא (ממברנה)– מגן על התא מסביבתו החיצונית

.(מיטוכונדריה– אחראי לתהליך הנשימה התאית(הפקת אנרגיה

.ריבוזומים– מיצרים חלבונים

.גולג’י– מערכת שמוציאה את החלבונים אל הגוף

,שלנו DNA-גרעין התא – גרעין התא הוא אברון שתפקידו הוא להגן על ה

ובנוסף הוא אחראי גם על תפקוד ושכפול התא. כלומר, ללא גרעין התא, התא לא

.יוכל לשכפל את עצמו לאחר שסיים את תפקידו

 

 

ולדאוג לתפקודו התקין DNA-לסיכום, תפקידו של גרעין התא הוא להגן על ה

.ושכפולו

 

4
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content