ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת

Member Since
Jun 2017
Published Books
6
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com

מה עושים בכנסת ,מי המשתתפים וכמה חברי כנסת יושבים בכנסת ?

2
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com

מה מקור המילה?, למה בחרנו בתמונה הזאתי

4
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com

?למה לפי דעתכם בית המשפט קרוב לכנסת

6
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com

מה תפקיד הועדות בכנסת?

10

מדוע כל מוסדות הממשלה נמצאים דוקא בירושלים?

11
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com

במליאת הכנסת מיתקבלות החלטות על ידי 120 חברי כנסת
הרוב קובע בהצבעות על החוקים

13
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com
ג3 לוקחים אתכם לסיבוב בכנסת by yael more - Ourboox.com
17
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book