דרך האבות
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

דרך האבות

by

Artwork: נדב ברויאר, זאב לזר

  • Joined May 2021
  • Published Books 2

דרך האבות

דרך גב ההר

דרך האורך הארצית הקדומה העוברת לאורך ההר המרכזי

וחורזת אתרי מורשת חשובים בתולדות הארץ.

 

מרכיבי הספר:

מושגי יסוד – 3

שמות הדרך: דרך האבות, דרך גב ההר, ציר 60 וכביש המנהרות – 5

מיקום הדרך ומפה – 11

אירועים היסטוריים לאורך הדרך – 13

אתרים שניתן לראות לאורך הדרך – משימה – 14

שאלה יצירתית – 17

1
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

מושגי יסוד

קו פרשת המים

קו דמיוני העובר בשיא הרכס ומפריד בין שני אגני הניקוז בהם יזרמו המים

לכיוונים מנוגדים.

קו פרשת המים הארצי עובר בהרי יהודה ושומרון ומפריד בין הנחלים היורדים מזרחה לים המלח, ובין הנחלים היורדים מערבה לים התיכון.

 

אבן מיל

עמודי אבן שהיו מציבים הרומאים לאורך הדרכים על מנת לסמן את המרחק מהעיר הקרובה במרחקים קבועים של מיל (1.4 ק”מ). לעתים קרובות על אבני המיל היו כתובות המפארות את סוללי הדרך ואת הקיסר.

 

 מקווה טהרה

מתקן חצוב האוגר מי גשמים ושימש לטהרה עוד בימי הבית השני, וגם לאחריו. למקוואות רבים צורה אופיינית והם כוללים מדרגות גישה צרות ורחבות לסירוגין, ולעתים גם קיר הפרדה לאורך המדרגות בין היורדים בטומאה למקווה ובין העולים בטהרה.

 

תקופת האבות

תקופת הברונזה התיכונה בארץ המאופיינת בתרבות כנענית תחת שלטון מצרי, בה על פי המסורת היהודית פעלו בארץ אבות האומה אברהם, יצחק ויעקב.

 

3
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

דרך האבות

זהו שם מודרני ומתודי המסמל את היות הדרך עתיקה מתקופת האבות.
אם ידוע לנו שהאבות הלכו בין שכם ובאר שבע דרך בית אל וחברון –

ניתן להניח שעברו בדרך האבות המוכרת לנו כיום.

5
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

דרך גב ההר

הוא שמה הנוסף, המבטא את הטופוגרפיה של הדרך.

כלומר, דרך העוברת על גבי גב ההר,

בסמוך לקו פרשת המים הארצי העובר בהר המרכזי.

נוכל לדמות את ההר המרכזי לזחל מרבה רגליים אותו צריך לעבור לאורכו.

הדרך הפשוטה והנוחה היא במרכז גבו.

אם נרצה לעבור בצידו – נצטרך לדלג מעל גבי רגליו הרבות –

הן השלוחות של ההר וערוצי הנחלים העמוקים ביניהן, המנקזים את ההר משני צידיו:

לכיוון מזרח שלוחות הר ונחלים היורדים אל מדבר יהודה וים המלח

וממערב שלוחות הר ונחלים היורדים מערבה לעבר שפלת יהודה והים התיכון

7
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

ציר 60 – כביש המנהרות

כיוון שדרך גב ההר  הקדומה עוברת דרך הערים הראשיות ביהודה ושומרון,

כגון, שכם, רמאללה

בית לחם, חלחול וחברון,

ובעקבות המצב הביטחוני הרעוע עבור ישראלים בסביבת הערים המיושבות בפלסטינים,

הוחלט להסיט את הדרך ממרכז הערים, ומקו פרשת המים, אל כבישים עוקפים.

כמובן, מבחינה טופוגרפית הסטת הדרך מקו פרשת המים דורשת מאמץ הנדסי כביר.

ואכן, בזמן סלילת כביש 60 החדש ולצרכו נחצבו המנהרות הארוכות ביותר בארץ והגשר הגבוה ביותר (נכון לזמן סלילת הכביש).

9
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

מיקום ומפה

דרך גב ההר הקדומה עברה מבקעת באר שבע, דרך יהודה ושומרון ועד עמק יזרעאל והרי נצרת בגליל.

כיום, האתר התיירותי במוכר כדרך האבות,

בו ניתן לראות שרידים ארכיאולוגיים מאותה דרך קדומה,

כגון אבני מיל ומקווה טהרה,

נמצא בלב גוש עציון,

בין נווה דניאל בצפון ועד אלון שבות בדרום.

מצורפת מפה מתוך אתר תיירות גוש עציון.

 

הכביש הוורוד העבה מימין הוא כביש 60 המודרני, 

השביל החום הדק במרכז המפה הוא דרך האבות הקדומה, המסמנת גם את קו פרשת המים. 

ניתן להבחין משני צידיו בנחלים היורדים לכיוונים מנוגדים.

11
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

אירועים על הדרך לאורך הדורות

בדרך זו עבר אברהם אבינו בדרכו מבאר שבע אל ניסיון העקדה בהר המוריה בירושלים,

על הדרך הזו נלחמו החשמונאים על מנת להחזיק בשליטה על ירושלים,

בדרך זו עלו עולי הרגל בדרכם לבית המקדש השני, וטבלו במקוואות החצובים לצידה,

את הדרך הזו שיפצו וסללו הרומאים בדרכם לדכא את לוחמי בר כוכבא בדרום הר חברון,

בסמוך לדרך הזו הקימו ראשוני המתיישבים בגוש עציון את יישוביהם, בין בית לחם וחברון, על מנת לשמור על ירושלים מדרום.

הסמיכות לדרך האבות הייתה העילה לחזרה לגוש עציון אחר מלחמת ששת הימים, והקמת גוש יישובים משגשג לתפארת מדינת ישראל!

13

אתרים על הדרך – משימה

בעמודים הבאים תמונות אתרים הסמוכים לדרך האבות.

בחר אחד מן האתרים וכתוב עליו שלט הסבר..

בהסברך עליך לכלול לפחות שלושה מבין המרכיבים הבאים:

שם האתר

מיקומו

תקופת הקמתו

ביוזמת מי

לאיזו מטרה

14
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com

שאלה יצירתית

תאר דו-שיח בין קבלן המבצע עבודות הנדסיות בכביש המנהרות לבין תושב וותיק בגוש עציון:
הקבלן יטען שאין למקום שום חשיבות היסטורית אלא רק חשיבות תעבורתית.
תושב גוש עציון יסביר את חשיבותו ההיסטורית-יהודית של תוואי זה, ויסביר לקבלן כיצד הוא ממשיך את שרשרת הדורות.
תיאור הדו-שיח יכלול 150 מילים.

17
דרך האבות by Nadav Breuer - Illustrated by נדב ברויאר, זאב לזר - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content