האבן הגדולה by liora darmoni - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

האבן הגדולה

  • Joined Jan 2017
  • Published Books 2

מלך אחד שלח את בנו למרחקים ללמוד מדע וחכמה.

2
האבן הגדולה by liora darmoni - Ourboox.com

לאחר שנים חזר הבן מלומד אל ארמון המלך.

4
האבן הגדולה by liora darmoni - Ourboox.com

יום אחד ביקש המלך מבנו להרים אבן גדולה וכבדה ולשאתה אל מרומי הארמון.

6
האבן הגדולה by liora darmoni - Ourboox.com

מחמת גודלה ומשקלה של האבן לא עלה ביד המלך להרימה. הצטער הבן צער גדול על כי אין ביכולתו לקיים את רצון אביו.

8
האבן הגדולה by liora darmoni - Ourboox.com

בראות המלך את בנו שרוי בעצבות פנה ואמר לו,”היעלה על דעתך בני, כי אצווך לעשות דבר כזה קשה וכבד שכזה?כווני הייתה כי תשבוא את האבן לחתיכות קטנות וכך תעלה אותה מעט מעט למרומי הארמון.”

10
האבן הגדולה by liora darmoni - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content