האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

האגם

by

Artwork: Carmel

סופרת ומשוררת
  • Joined Jul 2015
  • Published Books 6

בקצה עולם

נברא אגם 

מבראשית

היה הוא שם

 

2
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

אך יום אחד נמהר ורע

דבר עצוב ומר קרה

4
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

צינור הוכנס אל האגם

בקול גדול גמע לגם

6
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

הצפרדעים צווחו:

השאירו לנו מים!

8
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

דגים קטנים בכו:

נברח אל השמים!

10
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

הסוף זהוב-כסוף,

רחש: אני יבש.

12
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

נופר צהוב-ירוק,

לחש:  זה מייאש.

14
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

הברווזים מחו: רק רפש פה ובוץ.

 

16
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

החסידות פרחו:

כבר אי אפשר לרחוץ.

18
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

השמש נדהמה:

היה כאן ללא דופי!

20
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

ירח רך דמע:

מכערים פה יופי.

22
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

אך הצינור את האגם

בקול טרטור גמע לגם

24
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

בקצה עולם

אגם נדם

26
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com

ומה אמרו בני האדם?

28
האגם by Mirik Snir - Illustrated by Carmel - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content