הגישות החינוכיות

by reham

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

הגישות החינוכיות

by

  • Joined Jan 2021
  • Published Books 7
2

  התאוריה האקולוגית

עקרונות התפיסה הקשורות לגיל הרך:

התאוריה מהווה שילוב של תאוריות מיקרו ומקרו.

מוקדי ההתייחסות של התאוריה: אדם, סביבה, האינטראקציה בין האדם לבין סביבתו.

3

עקרונות התפיסה הקשורות לגיל הרך

התאוריה מהווה שילוב של תאוריות מיקרו ומקרו. מוקדי ההתייחסות של התאוריה: אדם, סביבה, האינטראקציה בין האדם לבין סביבתו.                הקשר של התפיסה לגיל הרך בא בהיבטים אלו:

– הגישה האקולוגית מתמקדת בפרט(בילד) ובוחנת את ההשפעה של  הסביבה עליו.

– הילד במרכז ויש סביבות המקיפות אותו הן הקרובות והרחוקות, בתוך הסביבות שהילד מתפתח בהם מצויים “גורמים”:הורים, מטפלת, גננת, קבוצת בני גילו  ועמם הוא מצוי באינטראקציות רצופות. ילד צומח ומתפתח ותוצאות התפתחותו מושפעת מאיכות יחסי הגומלין בין הסביבה  לבין הצרכים והיכולות של הילד בנקודת זמן מסוימת, הסביבה משפיעה על הילד והילד משפיע על הסביבה.

4

זיהוי והבנה של יחסי הגומלין בין מעגלי הסביבה של הילד חיוניים בכדי להבין את התפתחות הילד בארבע מערכות / סביבות:

1) מערכת מיקרו: המערכות בהן גדל הילד והן משפיעות באופן ישיר על התפתחותו: המשפחה, המסגרת החינוכית, הסביבה החברתית.הילד והסביבה משתנים לאור יחסי הגומלין ביניהם.

2) מערכת מסו: הקשר הנוצר בין המערכות השונות של המיקרו למשל: הקשר שבין הורי הילד(מיקרו-בית) לבין הורי חברו הטוב בשכונה(מיקרו –חברים)סביר להניח כי חברות זו בין ההורים תגרום להידוק הקשרים בין הילדים ולהשפעה הדדית חזקה יותר ביניהם.

3)מערכת אקסו: מערכת עמה לא בא הילד במגע אולם היא משפיעה עליו בדרכים שונות. למשל: מקום העבודה של ההורים.

4) מערכת מקרו: מערכת הקשרים בין שלוש המערכות השונות, למשל: מצב משבר כלכלי הדבר יכול להגיע עד לפתח ביתו של הילד בדוגמת אבטלה של אחד ההורים.

5
6
הגישות החינוכיות by reham - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content