הדבורה

by ameer

Artwork: רניא

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הדבורה

by

Artwork: רניא

Member Since
Dec 2019
Published Books
4

תפוח אחד עגול ואדום רצה לטעום

דבש בראש השני                                          

התגלגל התפוח והגיע אל הרפת. 

שלום פרה, מו מו מו שלום תפוח, 

אמר התפוח: אני מבקש מעט דבש.              

מו מו מו צחקה הפרה  ואמרה:

 רק חלב אני מייצרת.

                                             

1

התפוח המשיך להתגלגל והגיע ללול.

שלום תרנגולת, קו קו קו שלום גם לך,

אמר התפוח: תרנגולת אולי יש לך דבש?  

 ענתה התרנגולת: קו קו קו רק ביצים

אני מטילה דבש תמצא במקום אחר.

 نتيجة بحث الصور عن תרנגולת

2

המשיך התפוח והתגלגל והגיע אל הדיר.

מה מה מה שמע את הכבשה פועה.

שלום לך כבשה  אולי יש לך דבש

לראש השנה? ביקש התפוח

מה מה מה מצטערת רק צמר וחלב אני מייצרת

                                                        نتيجة بحث الصور عن כבשה

התעצב מאוד התפוח

ומחת לעץ ישב לנוח,

 בכה התפוח ובכה עד שנרדם

                                           نتيجة بحث الصور عن עץ

3

פתאום ז ז ז ז ז נשמע זימזום 

התעורר התפוח בבהלה ושאל מי זה?

אני הדבורה,

אני רואה שאתה עצוב מה קרה?

 שאלה הדבורה.

                                              

4

חפשתי דבש ולא מצאתי

חלב יש לפרה,

ביצה יש לתרנגולת,

חלב וצמר לכבשה,

אך היכן יש דבש?

חייכה הדבורה וזימזמה: דבש אני מייצרת

אצלי בכוורת,

בוא התגלגל אחרי

ואתן לך דבש לראש השנה

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply