רואן שיח אחמד
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

קבלת האחר

by

Artwork: קבלת האחר

Member Since
Jan 2020
Published Books
6
מרואן שיח אחמד

משרד החינוך מפרסם היום את התכנית החינוכית השנתית “התמודדות עם סובלנות, מניעת גזענות וחיים משותפים במערכת החינוך”. התכנית החדשה מהווה המשך למערכי השיעור, בנושא סובלנות וגזענות, אשר פתחו את שנת הלימודים הנוכחית, תשע”ה. התכנית החדשה מיועדת לכל המגזרים ולכל שכבות הגיל, תוך התאמה ליכולתם של התלמידים להתמודד עם הנושא ומשמעותו. במהלך השבוע הקרוב מערכת החינוך תציין את שבוע “האחר הוא אני” בסימן גילויי הגזענות בחברה הישראלית.

https://www.youtube.com/watch?v=sZjKsXm-giA

2
קבלת האחר by rawan - Illustrated by קבלת האחר - Ourboox.com

האחר הוא אני

 

בחודשים האחרונים מתיידדת מערכת החינוך עם הביטוי “האחר הוא אני”. ביטוי

שמזמין את  הקהילה  החינוכית להתבוננות בינאישית וחברתית על התהליך החינוכי.

הביטוי “האחר הוא אני”  עולה בקנה אחד עם תפיסת העבודה של שפ”י   בכלל ועם תכנית כישורי חיים של שפ”י בפרט.

 ההזמנה להתבונן באחר, לזהות בו את עצמי ולהבין שגם הוא רואה בי את עצמו, הינה הזמנה לשיח בינאישי על עולמנו האישי, על כוחותינו, חלומותינו ודרכנו. שיח בינאישי על קושי והושטת יד לעזרה. שיח בינאישי על קושי בבקשת עזרה. שיח וחוויה של סובלנות, חברות והדדיות  ביומיום שלנו כמלאכת שיגרה.

אנשי החינוך ששואפים ליישם הלכה למעשה בעבודתם את משנת “האחר הוא אני” מוזמנים כמו תמיד לשוב לחומרי תכנית “כישורי חיים”, לבדוק אילו תכונות וכישורים הם ישאפו להעניק לתלמידיהם כך שיגדלו להיות אנשים היודעים לומר “אני הוא”, יודעים לומר “אתה הוא”,  ובין לבין מפתחים בתוכם את כישורי

.החיים הרלוונטיים לחיי ערבות הדדית, נדיבות, סובלנות וקבלה

4
קבלת האחר by rawan - Illustrated by קבלת האחר - Ourboox.com

תודה לכם

6
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply