החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by עמי ורדי, אילן מזרחי, בועז יגוג'נסקי,  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו

by

Artwork: עמי ורדי, אילן מזרחי, בועז יגוג'נסקי,

Israeli poet: [email protected]
  • Joined Jun 2014
  • Published Books 751

דם ליבי

קרא בחיוך,

את שנכתב בחיוך.

וקרע בו קריעה,

לבטלה.

 

בחירות בחורף,

הפגנה בקיץ.

הפיכה?

מהתלה.

 

 

 

 

2
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

“אמנון,

אתה יודע כמה ציירים מוכשרים כמו פיקסו,

קפאו למוות תחת הגשרים של פריז”.

יהודה אטלס

 

 

“אמנון,

יש לי 70 כותרים חדשים על השולחן כל שבוע,

אם היו קוראים לך אדם ברוך – היית יושב היום על חוזה”.

אדם ברוך

4
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

מתוקה

היית בים המלח,

אז בעצם מלוחה.

היום לכינרת,

לאיזון.

 

מה קרה שהשכמת קום?

היה סוער,

או גבה גלי?

 

 

6

אז ככה נראית

אחרי שסחבת סלעים מהשדות

אבטיחים מהמיקשוט

דון מהשוט.

 

אחרי שצעדתי עם גזע עט,

על כתפיי כישו יהודי,

כמשורר ייעודי.

 

7

8
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

מיקרה הניקרא בדרכך

תקראי ותמחקי,

תמחקי ותקראי,

הקריאי לי לפני השינה

וניקרע מצחוק

ודמע.

 

כמו התגובה העצבית,

אין אמצע.

10
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

סגולה

הכתיבה היא חלק מימך, זה ברור

“פרסיליה מלכת המידבר”

מלקת המידבר

מלכת המידבור.

12

עונות

עונת החלוף עם בצע הצדק.

עת שיר הערב נם.

לא יכלה עוד נדוד.

 

בטרם פסקה לה.

אחרת לנדוד.

עת גביע הכסף הושק שוב בטרם.

 

הגיע הלילה הערב כבר רד כאן

נסעו גלגלי הפלטינה את

מלוא משקל כאבנו.

 

אבינו הלך לו ירד והבטיח.

פרץ ושכח.

כאחד.

 

 

 

13
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

במסומרות

הקיש הנער במסורות לילה

כפוסע באיי אוטם נעליו

הקישה אל הכותל באומר

תענית.

והוא דבק שרף מנטף בו,

כבישנת היכליי חרבים.

והיא במסומרות רגליו וקצה

ידה כמדשאה ממורטה.

ילדה אישה / פרח.

אילמות ואלמנות.

שוהות תחת כיפה אחת

של חלחלה.

16

יהושוע שיפט שופטים לשפוט

את הישפט נשפטיי משפט

המרו

פניי דל נחרב.

ופניי מסומרות ובלות.

כאחד.

 

חדל.

זעקת עשוקים אל אש

תמיד ניגנחה.

וריח הערביים ימלא

אורניי-הבר בשיר.

שירת אתמולים זעה.

אפיים ארך השירה וזוג

הערביים.

 

17
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

נער 2 / 

כעקרביי שיטה ארורה רנו

לעצמם אש תוכחה.

ואש תמיד הנצה

מדכדכת בהם את

צופן הרהורי הכזב.

מה יעשה לאיש שכה אמר,

ש ק”ה אימרותיו נגוזו.

מה רבו מעשיך יהושפט בנו.

19

ומסומרות זעו.

מקומן אינו איתנו.

ומסומרות אל קיר זעו

כתקרית זעתן נחו.

ובנוחת תקריתן כנחיי

ים ירבצו שאול.

שאול נסה.

רבות ברחה מאש התמיד.

מאש התוכחה.

עד כי נגוזה ולו

רק למראית.

כמשעי.

כגס.

כקיים. מיתממש בהווה עתידי

עכשווי.

20
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

נחירות הסכמה.

חירחורי נשימת

האף.

העץ בשמיים לאור

מסומרות יקוד.

מלך לעצמו.

מלך על מסומרות השיר.

ומסומרות שלו מלכות

כל הכאבים.

כולם.

והוא מולך על מר גורלו.

שלהן.

23
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

הליצן

עיני מתעוורות מרוב דמע

שטוף צער.

הרבה נפלו ויפלו ועדיין.

נופלים עלים מעץ עטוי שלכות

המכאיבות לליצן השוכב תחתיו.

עיניו פקוחות ומצפות לעלים

קוצנים שינעצו.

על פיו עוויה מסוימת של תום

הנעורים.

והוא צוחק אל לב השמיים בכי שבור

ומתרפק של תום חייו.

25

מת ליצן מתחת עץ, ריחו נישא

למרחוק וכל האנשים עמדו ליד

ולא הנידו ריס.

רבים מתו רבים יותר עדיין

עץ עטוי שלכות סימן לאחרית

אשר תיפול ותרוצץ את אחרון

המושלים המושלכים תחת כל עץ

רענן.

26
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

ותחתיו על הקרקע הדשנה פתע כך

יזוע פתע כך ינוע ציץ קטן של

הנאה אילמת.

מותו של מוח הכשפים המקטל היווה

תחילת מלכות חדשה של מלכויות

עשב זעות לכל משב כי טוב ליבן ברוח

ואת אשר ראיתי כה סיפרתי בלשון

של שיר שהיא כצופן האיתן של DNA

החיים המשתרג עמנו גם.

כך משתרגים איתו לעד בלי יכולת

להחליט ולגזור עצמנו מן הכלל.

28

*

ואני מכהה את סף

החידלון כעיט צהבהב כקיץ

היפה שהיה לנו אז.

 

ואני נמשך אל הריגול

הנפשי ובודק עצמי שוב

ושוב מול הכותל האיתן.

 

ישנו חידלון ביש הנמצא

שלוח.

ונפוח הוא האין הנמצא

שלוח מעל איין ומעל

אין ידוע.

29
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

יכול אני לדמות עצמי

לציפור ולדמות נפשי לעוף.

ויכול אני לעמוד על רגלי

האחת.

ולחקור בנפשי האחת.

ישנו עצב וידע ויש

ממלחת הפנטזיה מעל לכל.

 

השמים נופלים בצוויחת

עופרים.

ואני שוכב על הדשא

ושם דין וחשבון ידוע

על חזי.

31

השמש הופכת לחרך מכה

על בניין הילולי האשל

וטרף קיץ נמצא נגוס

ופרום מעל עבד נרצע.

מעל גובה השמים

ובדמי הליל.

 

מצוי היש הנם עדין מצוי

כלול.

מצוי קלוי.

מצוי כליל.

 

ואני ואתה ואנחנו יושבים

ומדברים על אבא.

 

32
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

*

מבין רגבי האדמה

מנצת רוח צהרים

מכה כמכת אוהב

אויב, אשר שאף

לנוח בצהרי יומו

על גב אילן לשוח

כך לפי שעה

לפוש.

 

 

34
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז
החליל הדומם – חורבן הבית – לרוקי מרסיאנו by Yoged - יגודז

37
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content