הטלפון

by amirim

Jan 2020
Member Since
1
Published Books

הטלפון

by amirim

 

אלכסנדר גרהם בל

 

.אלכסנדר גרהם בל היה ממציא הטלפון

  .אלכסנדר גרהם בל נולד ב-3 למרס בשנת 1847 בסקוטלנד

.(אביו עסק בחינוך ילדים לקויי שמיעה (חרשים-אילמים

 

 

1

More in the next pages!





To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free book



Ourboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »