היום הראשון בבית הספר by raneen almrwin - Illustrated by אלמראוין רנין  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

היום הראשון בבית הספר

by

Artwork: אלמראוין רנין

  • Joined Apr 2021
  • Published Books 2

.!רפיף בת 6 שנים התחילה היום הראשון בבית הספר

.היא לא מכירה אף אחד

.התחילה להסתובב בין חברים שבכיתה

.הצליחה לעשות קשר עם קבוצת חבירים

1
היום הראשון בבית הספר by raneen almrwin - Illustrated by אלמראוין רנין  - Ourboox.com

.התחיל השיעור הראשון וכל יחדי בית הספר כנסו לכיתה

.התחילה המורה לדבר על עצמה

.ובקשה מכל אחד להסביר על עצמה

.והמשיכה השיעור והתחילה לסבר לילדים על החומר

4
היום הראשון בבית הספר by raneen almrwin - Illustrated by אלמראוין רנין  - Ourboox.com

.סיימו הילדים שיעור הערבית

.מורה של סביבה התחילה לעביר מידע על השיעור

.וביקשה מהילדים לצאת לחצר

.להכיר בית הספר

 

6
היום הראשון בבית הספר by raneen almrwin - Illustrated by אלמראוין רנין  - Ourboox.com

!!היום מתחיל לסיים

.התחילו  הילדים לאסוף את הדברים שלהם

.הגיע אוטובוס של בית הספר

.עלו הילדים לאוטובוס וחזרו לבית

8
היום הראשון בבית הספר by raneen almrwin - Illustrated by אלמראוין רנין  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now