ציפורה בראבי
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
May 2017
Member Since
12
Published Books

הייקו רישומים – ציפורה בראבי

by tsipi baravi

Artwork: ציפורה בראבי

עט על 15/20

1
ציפורה בראבי

עט על 15/20

3
ציפורה בראבי

עט על 20/15

5
ציפורה בראבי

עט על 23/33

7
ציפורה בראבי

עט על 23/33

9
ציפורה בראבי

עט על 23/33

11
ציפורה בראבי

עט על 23/33

13
ציפורה בראבי

עט על 23/33

15
ציפורה בראבי

עט על 23/33

17
ציפורה בראבי

עט על 23/33

19
ציפורה בראבי

עט על 23/33

21
ציפורה בראבי

עט על 23/33

23
ציפורה בראבי

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply