ציפורה בראבי
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
May 2017
Member Since
10
Published Books

הייקו רישומים – ציפורה בראבי

by tsipi baravi

Artwork: ציפורה בראבי

עט על 15/20

1
ציפורה בראבי

עט על 15/20

3
ציפורה בראבי

עט על 20/15

5
ציפורה בראבי

עט על 23/33

7
ציפורה בראבי

עט על 23/33

9
ציפורה בראבי

עט על 23/33

11
ציפורה בראבי

עט על 23/33

13
ציפורה בראבי

עט על 23/33

15
ציפורה בראבי

עט על 23/33

17
ציפורה בראבי

עט על 23/33

19
ציפורה בראבי

עט על 23/33

21
ציפורה בראבי

עט על 23/33

23
ציפורה בראבי

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply