Loading Book...

7 שנים לפני 2004 גרו שני שכנים גבר ואישה אבל לעולם לא ראו זה את זה. שניהם הביאו אותי לעולם באוגוסט 14, 2004 שני שכנים האלה היו אימא ואבא, הם אהבו אותי ואני אהבת אותם, והם היו ההורים הכי טובים בעולם.

התחלתי לגדול, וראיתי עוד ילד אחד בבית שלנו, והילד הזה הפריע לי מאוד, והייתה לי קנאה אליו, כל מה שהוא רצה נתנו לו, ואני שנאתי אותו מאוד.

גדלתי וגדלתי והילד הפך לחבר הכי טוב שלי, והכי טוב עלי. הילד הזה הוא אח שלי, שבא לעולם 4 שנים לפניי.

הספר הזה מתמקד על היחס שלי עם האח היחיד שלי, זה יחס שהתחיל בקנאה והסתיים במשהו אחר.

Ad Remove Ads [X]
Skip to content