חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

חמישה בלונים

by

Artwork: אורה אייל

Member Since
Jun 2020
Published Books
3

אמא של רותי הביאה מתנה, שמחה וששון! לכל ילד בלון

לאורי בלון ירוק, לסיגלית בלון סגול, לרון בלון צהוב לרותי בלון כחול ולאלון בלון אדום

1
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

כל הילדים וכל הבלונים יצאו לטיול, אורי שמח, רץ וקפץ. זרק את הבלון הירוק למעלה למעלה! זרק ותפס. נפל הבלון על שיח קוצים, נדקר. ופתאום בום טראח! מה קרה? הבלון התפוצץ הבלון נקרע

אנא אורי אל תצטער נביא לך בלון אחר

3
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

פגשו הילדים את אבא של רון

שמח רון וקרא

“אבא, נפח לי את הבלון הצהוב שיהיה גדול כמו הראש שלך, גדול כמו השמש”

אבא ניפח* את הבלון, ניפח, וניפח, ופתאום

בום טראח! מה קרה? הבלון התפוצץ הבלון נקרע

אל תצטער רוני רון זה סופו של כל בלון

 

 

 

 

 

 

*מילוג

5
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

פגשו הילדים את מיצי חתולתה של סיגלית

התכופפה סיגלית, רצתה ללטף את מיצי

חטפה מיצי את הבלון הסגול

גלגלה אותו ותפסה, סרטה את הבלון בצפרניה, ופתאום

בום טראח! מה קרה? הבלון התפוצץ הבלון נקרע

אל תצטערי סיגלית כך קרה גם לרון, זה סופו של כל בלון

7
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

נשארו רק שני בלונים, בלון כחול לרותי ובלון אדום לאלון

פחדה רותי שגם הבלון שלה יתפוצץ חבקה רותי את הבלון כחול חזק חזק

כמו שמחבקים בובה, כמו שמחבקים את אמא

ופתאום, בום טראח! מה קרה? הבלון התפוצץ הבלון נקרע

אל תצטערי רותי, כך קרה גם לרון, זה סופו של כל בלון

9
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

נשאר רק בלון אחד, בלון אדום, הבלון של אלון

פתאום נשבה* רוח חזקה

העיפה את הבלון האדום למעלה למעלה, עד לעננים

 

 

 

 

 

 

 

 

*מילוג

11
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

עמד רון וקרא, שלום שלום בלון אדום

עמדו כל הילדים הניפו ידיים וקראו בקול אל השמים

“שלום! שלום בלון אדום”

13
חמישה בלונים by tamar - Illustrated by אורה אייל - Ourboox.com

15
16
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book