הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק”

by

Artwork: Judy Shiran

Publishing Publisher Bat Or writer, poet, literary critic, Expressive Arts therapist and an educator. Wrote 80 books, some of which Read More
 • Joined Feb 2014
 • Published Books 151
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

העליה לסבוקה. כפר ציורי שבו צולם הסרט הסנדק עם מרלון ברנדו

3
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

פה הסריטו סרט חשוב

5
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

הכלים בהם השתמשו הנשים בסרט

10
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

עבודת פסיפס צבעונית על העיר סבוקה הנשענת על אדן חלון של אבני בזלת

17
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
הכפר הציורי סבוקה בו הוסרט “הסנדק” by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content