הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך by guy reguev - Illustrated by אהובה קליין - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך

by

Artwork: אהובה קליין

2000 שירים בעשור הישג שיש בו גאווה הנאה ושורשים לדורות הבאים.
Member Since
Jun 2014
Published Books
39
הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך by guy reguev - Illustrated by אהובה קליין - Ourboox.com

הטוות בפלך/גיא רגב

על פי ציור של אהובה קליין©

 

וארקום לך קדושה

אם רק תמצא נערה נכונה

ואזווג לך זיווג

כמצוות בורא עולם

להקים בית בישראל.

 

וה’ קידש לי לאישה

בעלת מלאכה

שליחת מצווה

בפלך טווה את חלומותיי

 

כל הזכויות לציור שמורות לאהובה קליין©

כל הזכויות למילים שמורות לגיא רגב©

2
הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך by guy reguev - Illustrated by אהובה קליין - Ourboox.com

והכרם אשר אטע/גיא רגב

על פי ציור של אהובה קליין©

 

והכרם אשר אטע

בארץ שקודשה

לעם סגולה

יניב ענביו

ירווה את מאמיניו

בימי קדושה

וממנו תבוא ברכת אלוהיו.

 

ברוך אתה אדוני בורא פרי הגפן

 

כל הזכויות לציור שמורות לאהובה קליין©

כל הזכויות למילים שמורות לגיא רגב©

4
הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך by guy reguev - Illustrated by אהובה קליין - Ourboox.com

ניצתת בי אש/גיא רגב

על פי ציור של אהובה קליין
מתוך בלוג בראי התנ”ך

 

ניצתת בי אש
לא שורפת
נכנסתי לתוכה
בעוצמת התשוקה שבי
ואי אפשר לאכלה.

 

כל הזכויות לציור שמורות לאהובה קליין©
כל הזכויות שמורות לגיא רגב©

6
הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך by guy reguev - Illustrated by אהובה קליין - Ourboox.com

אור לגויים/גיא רגב

היותנו עם סגולה
היא בחירה
היא זכות שניתנה לנו
בחסד אלוהה.

 

תמיד היינו מושא קנאה
לעולם סביבנו
על היותנו
הבחירה.

 

8

 

אור לגויים אנו
רק שלא תמיד
אנחנו מאירים
ודרכינו לפעמים
מוארת באפילה

 

אור לגויים אנו
לטוב ולרע
יהודי באשר הוא
יהודי נשאר
בעולם הזה
בעולם הבא…

כל הזכויות לציור שמורות לאהובה קליין©
כל הזכויות לשיר שמורות לגיא רגב©

9
הכר את האמן-אהובה קליין ציירת ציורי התנ”ך by guy reguev - Illustrated by אהובה קליין - Ourboox.com

משא ומתן/גיא רגב
***************
על פי ציור של אהובה קליין
דוד המלך רוכש בכסף מלא את הגורן[מקום המקדש] מארוונה מלך יבוס[שמואל-ב, כ”ד, כ”ד]

שלום לך ארוונה
באתי עד אליך
במצוות אלוהיי
לשלם לך כגמולך
על השטח בחלקה ה’

ברוך הבא דוד המלך
האם יודע אתה כמה עליך
לשלם?

 

11

דין פרוטה כדין מאה
בוא ונסגור בדרך הישר
ואביא לך משקה
וכטוב לבך ביין
תחתום על המוגמר…

ועל השטח מה ייבנה
ולמה נועד הנכס?

את השטח אקנה ממך
בשקל כסף
ונסגור עסקה
בלחיצת יד…

 

12

משא ומתן
כך מנהלים
שני מנהיגים
בעבור כמה שקלים…

ויוצא דוד את הנבל
ויפרוט על מיתריו
“ייבנה ייבנה ייבנה המקדש.

כל הזכויות לציור שמורות לאהובה קליין
כל הזכויות למילים שמורות לגיא רגב

13
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book