ציפורה בראבי
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
May 2017
Member Since
10
Published Books

ציורים באקריליק – ציפורה בראבי

by tsipi baravi

Artwork: ציפורה בראבי

אקריליק

על חצי בריסטול

1
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 40/40

3
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/60

5
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/60

7
ציפורה בראבי

אקריליק

על קנווס 40/50

9
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 30/60

11
ציפורה בראבי

אקריליק

על קנווס 30/40

13
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 30/40

15
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/40

17
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/60

19
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק ועיפרון

על קנווס 50/60

21
ציפורה בראבי

אקריליק

על קנווס מודבק על קרטון 50/70

23
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קרטון ביצוע 40/40

25
ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply