ציפורה בראבי
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
May 2017
Member Since
13
Published Books

ציורים באקריליק – ציפורה בראבי

by tsipi baravi

Artwork: ציפורה בראבי

אקריליק

על חצי בריסטול

1
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 40/40

3
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/60

5
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/60

7
ציפורה בראבי

אקריליק

על קנווס 40/50

9
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 30/60

11
ציפורה בראבי

אקריליק

על קנווס 30/40

13
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 30/40

15
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/40

17
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קנווס 50/60

19
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק ועיפרון

על קנווס 50/60

21
ציפורה בראבי

אקריליק

על קנווס מודבק על קרטון 50/70

23
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

אקריליק

על קרטון ביצוע 40/40

25
Artwork from the book - ציורים באקריליק – ציפורה בראבי by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply