“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון

ניסיון לבנות ספר דיגיטלי
Member Since
Jan 2015
Published Books
94

המורה המספר – “כוחו של הסיפור בהוראה”

בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון

קורס מספרי סיפורים ייחודי למורים

1

קורס “המורה המספר” בהנחיית יוסי אלפי

לאחר שנים רבות של ניסיונות להביא למערכת החינוך את הרעיון המרכזי של קורס כדוגמת “המורה המספר”, הוחלט במשרד החינוך לקיים שני קורסים ראשונים למורים, על מנת להכשירם כ”מספרי סיפור”.

בשנה האחרונה הוקמה ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך, אשר אנשיה הציעו כיצד להעשיר את תוכניות הלימודים  כך  שיהיה איזון בתכנים הנלמדים ביחס למורשת קהילות המזרח, דבר אשר יעמיק את תחושת האחדות בעם. ועדת ביטון אימצה באהדה רבה את רעיון הקורס. החשיבה מאחורי הקורסים היא היכולת לזרז את העברת האינפורמציות באמצעים חווייתיים ולא לחכות עד שיעודכנו בספרי הלימודים, דבר שיכול לקחת עוד זמן. במקום זאת המורים עצמם ילמדו לספר את סיפורם שלהם, על הארץ ממנה באו הם, או הוריהם, אבותיהם. בסיפורים יכרכו את החוויה המרכזית של הארץ בה עוסקים וממנה באו, לרבות היסטוריה של הקהילה היהודית, מנהגים, חגים, מועדים, פעילותם הציונית, העליה והקליטה בישראל.

2

מזה 23 שנים מקיים יוסי אלפי קורסים ל- “מספרי סיפורים” אשר המשתלמים בו לומדים את עקרונות יצירת הסיפור, עריכתו והצגתו כהצגת יחיד בפני הציבור. במהלך כל השנים המורים הינם הלקוחות המרכזיים של קורסים אלה, כאשר המכנה המשותף לכולם, הוא הרצון ליצור קשר בלתי אמצעי עם תלמידיהם באמצעות סיפורים אישיים, אשר אותם יביאו בפניהם בצורה חווייתית ומרתקת.

קורס “המורה המספר” הוא קורס חוויתי, העוסק באותן טכניקות ומתודות בהן עוסק יוסי אלפי מזה שנים רבות. מאמרו: “עקרונות יסוד של מספר הסיפורים בקהילה” הוא מאמר שנלמד ויושם במשך שנים רבות באוניברסיטה תל-אביב ומוסדות לחינוך ותיאטרון בישראל. יצירת סיפור עפ”י המתודות הובהרה, נלמדה ותורגלה במהלך הקורס.

3

ז’אנר מספרי הסיפורים על כל מרכיביו הוא חלק מעולם התיאטרון. שני מרכיבים עושים את אומנות התיאטרון, ה”שחקן”  וה”קהל”, אשר המפגש הבלתי אמצעי ביניהם יוצר את התיאטרון ובא לידי ביטוי במפגשי ומופעי מספרי הסיפורים. מספר הסיפורים המופיע בפני קהל, ממלא בהופעתו את כל הפונקציות הקיימות ב”הצגה”. מספר הסיפורים מביא את הסיפור / הטקסט, את התנועה, התלבושת, הקול והצליל אל הקהל. הוא “מסיע” את קהלו למקומות, לחוויות, למסע החוויה האומנותית באמצעות חזון סיפורו, בראיית “תמונות סיפוריו”, וביכולתו לבצע את סיפורו האומנותי בפני קהל. החוויה הדרמתית, הבאה מתוך הסיפור עצמו והחוויה המשתפת, הנובעת מההשתתפות של הקהל ב”עולם התיאטרון”, יצרו את החוויה האמנותית הקתרטית על כל המשתמע מחוויה שכזו.

מתודה זו נבחנה במשך שנים רבות באוניברסיטה תל-אביב, במסגרת המגמה לתיאטרון חברתי.

4

15 המורים, בוגרי קורס “המורה המספר”, יצאו לדרך כאשר באמתחתם היכולת “לעקוף” את ספרי הלימוד ולהביא את סיפור הקהילה ממנה באו. תוך הכנת “הופעת יחיד” בה יספרו על המקורות מהם באו, דבר שיזרז את הבאת האינפורמציה לתלמידים במערכת החינוך.

בסיום הקורס, נערך מופע סיום אשר היווה אחת מעבודות הסיכום של קורס זה, ובו הופיעו המורים וסיפרו את סיפור הקהילה ממנה באו.

5

בהמשך, מתוכנן להתקיים קורס נוסף, אשר יכשיר מורים נוספים באותה המתכונת. כמו כן, עתיד להיפתח קורס אשר יכשיר מורים כמדריכי קורס “מספרי סיפורים”, מתוך הבנה שיש להפיח חיים בסיפורים ההיסטוריים, ע”י הצגתם כסיפורים אישיים, תוך שימוש באמצעים דרמטיים וזאת כדי להפוך את הסיפור נגיש  ומעניין יותר לתלמידים השומעים אותו.

6

מטרות ההשתלמות:

•כיצד להחיות את ההוראה באמצעות הסיפורים?

•כיצד ליצור חווית למידה דרך חווית הסיפור?

•כיצד ליצור קשר בלתי אמצעי עם תלמידיך באמצעות

הסיפור?

•איזו תמונה יישא התלמיד לאורך זמן בעקבות הסיפור?

•כיצד לספר את הסיפור האישי במסגרת הקהילה שלי?

7

מפגש ראשון

עקרונות יסוד של מספר הסיפורים בקהילה

מפגש שני

הסיפור כהצגת יחיד , הנאום כהצגת יחיד

מפגש שלישי

הקהל והמספר הכריזמטי, תיאטרון סיפור

מפגש רביעי

הסיפור האישי, הסיפור המצוטט והסיפור מהכתב

מפגש חמישי

הסיפור האישי, הסיפור המצוטט והסיפור מהכתב

ומופע סיום במרכז מורשת יהדות לוב באור יהודה

8

טיפ למספר הסיפורים המתחיל

לפני הכל עליך לדעת:

א. לא רק אתה מספר סיפורים.

ב. הסיפור שלך הוא רק זרז לסיפורו של זה המקשיב לך והמעוניין “לארגן” לעצמו את הסיפור האישי שלו, באמצעותך.

ג. הסיפור שלך חייב להוות בבואה לזה שמקשיב לך, הקהל שלך.

ד. למד את סיפורו של הקהל שלך לפני שתספר לו סיפור.

ה. הסיפור שלך חייב להיות הרבה יותר טוב מהסיפור של זה ששומע אותך. הסיפור שלך צריך להסיע אותו, להניע, להביא אותו למחוזות שונים.

ו. לספר סיפור הוא צורך. מספר סיפורים אמיתי רוצה לספר, תאב לספר, משתוקק לספר, חייב לספר. אף

9

אחד לא יבקש ממך לספר סיפור, זה חייב לנבוע ממך.

ז. אם כבר יש לך סיפורים לספר, שאל את עצמך:
“למה אני מספר את הסיפור הזה דווקא עכשיו ודווקא לקהל הזה”.
אם אין לך סיבה – הסיפור פשוט לא מתאים.

ח. שאל את עצמך מה “יוצא” לשומע/לקהל שלך  אם לא השארת לו כלום בזבזת את זמנו, אשר על כן, לא יתנו לך לספר שנית. זה במקרה הטוב. במקרה הרע פשוט יפסיקו את סיפורך באמצע, חבל.

ט. בחר לך “אני מספר” ודבוק בו. ה”אני המספר” שלך לא חייב להיות אתה עצמך ממש אבל האני המספר חייב להיות קרוב אליך. הסיפור שלך יוצא, בסופו של דבר, רק מהמגרש  האישי שלך.

י. אם עברת בשלום את 9 הנקודות האחרונות ויש לך תשובה לכל אחת מהן, שאל את עצמך מה “יצא” לך מזה שסיפרת סיפור. אם לא יצא לך כלום – לא יבוא לך לספר יותר, ושוב… חבל.

10

אתה עדיין רוצה לספר סיפורים?
זכור, שלושה מוקדים נפגשים ב”מפגש מספרי הסיפורים”:

אתה – הקהל – הסיפור

אתה – היכולות האישיות שלך ואישיותך כמספר:

א. מקורות הסיפור שלך, צורת ההתבטאות

ב. ה”במה” שבחרת לספר ממנה את סיפורך

ג. הכריזמה האישית שלך ויחסך לעצמך- זה לא בשמיים, זה בידיך ואתה יכול לפתח אותה

הקהל – (ראה לעיל עשר נקודות ראשונות) “הכר את הקהל שלך את מי אתה מייצג כשאתה עומד מולו. מה מייצג הקהל שלך.”
אף פעם אל תשכח – הסיפור הוא דיאלוג חברתי.

הסיפור – עריכתו והכנתו של הסיפור שלך חייבת

11

להיעשות מראש אל תשכח כי מספר הסיפורים הוא איש תיאטרון העוסק בדרמה וככזה עליך לערוך את הסיפור כמו במפגש דרמתי.

הסיפור שלך כהצגה דרמתית צריך לכלול עשרה עניינים עקרוניים:
נושא, אמירה, סיטואציה, עלילה, דמויות, זמן, מקום, סגנון (טרגי, קומי, סטירי, גרוטסקי, רומנטי וכד’), דיאלוג, שפה (ראה מאמר “עקרונות יסוד לסיפורו של מספר הסיפורים” י. אלפי).

חשבת שזה קל? נכון! אבל רק לסיפור אחד. לשני אתה צריך להכין יותר, לשלישי אתה צריך להתכונן יותר, לרביעי אתה צריך להיות מוכן יותר ומשם אתה צריך להיות מיומן יותר.
זאת הדרך… קח בחשבון כי החיים הם סיפור, אתה הוא סיפור, אחרים הם סיפורים, הכל סיפורים.

עכשיו תחליט אם אתה רוצה רק לספר סיפור או לא.

12
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com

משוב של המורים שהשתתפו בקורס “המורה המספר”

דורית אליאס –

הקורס נתן לי כלים איך לבנות סיפור בצורה נכונה, איך להגיש אותו, עזר לי להתמודדות עם פחד קהל, ולחשוב על מוסר ההשכל – שבאופן אישי עשה סוג של תרפיה או closure בנושאים אישיים מסוימים. תודה.

נוגה יצחק –

קורס מרתק, כששמעתי שאמור להיפתח נרשמתי באותו הרגע. חוויה בלתי רגילה וחובה על כל מורה. אלפי יודע להנחות ולהכיל אותנו באופן סיפור הסיפור בדרך מרתקת ומהפנטת. בנוסף, הקורס מאוד מעצים ומעשיר. אני מחכה להמשך. תודה על הזכות להשתתף.

97

אבי דדון –

הקורס המורה המספר העניק לי מסגרת לימודית חוויתית שופעת יצירתיות. תפקידו של מורה הוא לספר סיפור בצורה מעניינת והידיעה שישנה תאוריה ולימוד שיטתי המאפשרים לעשות זאת בצורה מקצועית, חשובים בהחלט.

הקורס שלח אותי לחקור ולהתחקות אחר השורשים שלי וכמו תלמיד בעבודת שורשים, מצאתי את עצמי משוחח עם הדודים והדודות שנחשבים לזקני השבט, על הקהילה היהודית בטוניס ומרוקו על העלייה לארץ ישראל ועל הקליטה שלהם במדינת ישראל בעשור הראשון. יוסי אלפי המדהים העביר אותי מסע מדהים ובכל מפגש גרם לי להתחדש ולהתרגש מהסיפורים.

98

אילנית עמרני –

במשך תקופה ארוכה אני עוקבת אחר פסטיבל מספרי הסיפורים מתוך רצון להיות חלק מהדבר הקסום הזה. והנה נפלה בחלקי הזדמנות פז. ב 20 שנות הוראה, זו ההשתלמות המשמעותית ביותר שחוויתי. אני מרגישה שההוראה שלי קיבלה תפנית. כל שעור הופך כעת לסיפור. תודה רבה.

אינה דוביאנסקי –

הקורס פתח מעין “מחסום” אשר היה קיים מאז שעלינו ארצה. תמיד הרגשתי סוג של חוסר בטחון כתוצאה מכך שעברית אינה שפת האם שלי, וכל פעם שהתבקשתי להופיע בכל מיני מסגרות הרגשתי שאני לא מצליחה להעביר את מה שאני צריכה (למרות ששליטתי בעברית זהה לשליטתי ברוסית). ניתנה לי הזדמנות נהדרת ללמוד וליישם את הנלמד – צעד צעד, בצורה מקצועית ולהרגיש הכי בנוח לספר את הסיפור שלי. תודה !

99

מיכל בן דוד –

השיעורים עם יוסי היו חווייתיים, כל פעם “נזרקנו” למים באופן שונה שנתן חומר למחשבה שחידד אצלי את חדוות סיפור הסיפורים. הקורס תרם לדרך שבה אני מספרת סיפורים, והועבר תוך כדי מתן דוגמאות מכל הגוונים ומכל העולמות.

תענוג ללמוד מאדם שיש בו עומק עצום, שהוא כמו באר של ידע כללי וספציפי.

שמחה שהיתה לי הזכות לקחת חלק בקורס הזה. ללא ספק זה אחד הדברים שילוו אותי רבות עוד בהמשך הדרך. היתה לי הזדמנות להכיר מחדש את העבר שלי ולהעביר אותו גם הלאה לדורות הבאים, בין אם זה לתלמידיי או לילדיי הפרטיים.

100

אילן אביוב –

קורס מעניין, כייפי, מלמד אותך לספר ולרתק את השומעים. טוב להתנתק מהיום יום ולהיכנס לעולם אחר – עולם של  סיפורים. ללמוד עם יוסי הייתה חוויה מיוחדת ומרתקת.

חיים גלב –

תודה על הקורס המאלף והמרתק שלימד אותי סוף סוף איך לספר את הסיפור בלי ללכת לאיבוד. למדתי לספר את הסיפור בצורה יותר אותנטית ולא לגרום לסיפור לספר אותי אלא שאני מספר אותו.

מלבד זאת, התחברתי יותר לשורשים של העדה הנפלאה נאש-דידאן מאורמיה.

101

ג’נט בן צור –

תמיד רציתי לדעת איך לספר סיפור בצורה מעניינת. הרגשתי שיש בתוכי כל כך הרבה מידע, ידע, חוויות ותחושות שקשה היה לי להמליל. בקורס הנהדר הזה יוסי לימד אותנו צעד צעד כיצד להיפתח, כיצד לארגן מידע ולהתאים אותו לקהל השומעים. הקורס הזה מרתק, ייחודי ומהנה בצורה בלתי רגילה.

מחכה לזה בכל שבוע ! תודה רבה !

אבנר הלחמי –

תמיד ידעתי להרוס כל בדיחה או סיפור. סוף סוף מצאתי מסגרת שתעזור לי לארגן, להכין ולהגיש סיפור. המפגש הצדיק את כל צפיותיי.

102

איריס מלמד –

הקורס “המורה המספר” היה חוויה יוצאת דופן עבורי. נהניתי מאוד מהמפגשים ומצאתי את עצמי בסיום כל מפגש מחכה למפגש הבא.

יוסי אלפי הינו אדם נחמד מאוד, משעשע ומלמד כל כך הרבה על דבר שנראה, לכאורה, פשוט: לספר סיפור. למדתי כיצד לרתק את המאזינים הן ברמת נושאי הסיפור והן ברמת הטכניקה. למדתי כיצד ניתן “לשכלל” סיפור גרעיני, מה להוסיף ומה לגרוע, את הטונציה הנכונה, כדי לעניין את האחר ולגרום לו לרצות לשמוע עוד ועוד…

גם נושאי הסיפורים היו מרתקים: היינו קבוצת מורים כל אחד בא בתחום אחר,  מעולם אחר אבל המכנה המשותף לכולנו היה הרצון לספר, בעיקר, על בית אביו, ילדותו, משפחתו ומוצאו. חברת המשתתפים הייתה נעימה וחברית.

.לסיום, אני חושבת שפיתוח המיומנות לספר יכולה

103

מאוד לתרום מעבר למידע גם לתרבות הדיבור וההקשבה שלעיתים כל כך חסרה בחברה שלנו…

אשמח מאוד להשתתף בקורסים נוספים מעין אלו, בתקווה שיפתחו.

זוהר אברון –

הקורס ‘המורה המספר’ הוא חוויה בלתי רגילה.

האווירה, השמחה, הרצינות והמקצועיות באים לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר במהלך הלמידה.
יוסי אלפי מעביר את הקורס בדרך מעניינת ומיוחדת.
המפגשים הם תחנות עוצמתיות בתהליך משמעותי שכל אחד מחברי הקבוצה נהנה להיות חלק ממנה.
המחקר והחשיפה של העבר האישי והלאומי הופכים את הקורס למרכז העצמה אישית ולאומית כאחד.

104

מלכה יצחקוב –

הקורס עם יוסי ורונית חווייתיים ביותר, נהניתי מאוד מכל השתלמות והשתלמות. הקורס העניק לי רצון עז לחזור למקורות, לדעת מהיכן הוריי הגיעו, איזה חוויות ילדות עברו הוריי, הקורס עורר בי את הרצון ללמוד על משפחתי הקרובה. יש לי מן הרגשת החמצה שלא שמעתי מהוריי, וזה דבר שארצה מאוד להעביר הלאה לילדיי, ללמוד לספר סיפורים.

אני מרגישה שאני יכולה להעצים ולהאדיר את הסיפור בעזרת הכלים שקיבלתי מיוסי אלפי. ישר כח !

105

רונית מנצור –

התחלתי את הקורס מהמפגש השני. נכנסתי לאולם ונדהמתי מהאווירה הנעימה, יחס חם ותחושה כאילו כולם מכירים אותי זה מכבר… מחייכים, ושואלים לשמי: “את .רונית השלישית שבקורס” אומר יוסי, “יש כבר ‘קודים’ למשתתפים אשר רק לפני שבוע נפגשו, חשבתי

106

ברצוננו  לומר תודה גדולה לפסג”ה בחולון, למוזיאון מורשת יהודי לוב באור יהודה.

ליוסי אלפי ולרונית מרקדו על ההשתלמות החווייתית והמיוחדת שלא דומה לכל השתלמות אחרת שעשינו.

יוסי העביר את ההשתלמות עם הרבה אהבה ורגש שגרמה לכולנו להרגיש כמשפחה.

נשאר לכולנו טעם של עוד ואנו מצפים שתהייה השתלמות המשך.

בברכה,

מהמורים בהשתלמות המורה המספר

107
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com

בסיום ההשתלמות

רכבת הסיפורים

 של יוסי אלפי ושלנו

יוצאת למסע סיפורים בעולם

כל אחד בעולמו שלו

בהצלחה לכולנו

109
“המורה המספר” – כוחו של הסיפור בהוראה – בהנחיית יוסי אלפי בפסג”ה בחולון by אילן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply