מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מה הם הסימנים שבצלחת?

by

Artwork: אורין דפנה 312192123 הדר צדוק 308354224

 • Joined Mar 2019
 • Published Books 1
מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com

 

 

קערת ליל הסדר

 היא צלחת מסורתית סמלית שאותה נוהגים להניח על השולחן בליל הסדר, בה מוצגים שישה מאכלים המייצגים רעיונות הקשורים ליציאת מצרים. כל אחד מששת המאכלים נאכל או מוצג בחלק אחר מההגדה של פסח, על מנת לעזור להמחיש את סיפור ההגדה.

3
מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com

 

 

חרוסת

 אנו מכינים חרוסת שנמצאת בקערת ליל הסדר. זהו מטבל מתוק שנאכל לזכר הטיט שאבותינו מרחו על האבנים במצריים.

נוהגים לאכול את החרוסת יחד עם המרור בליל הסדר.

5
מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com

מרור

 .מרור הוא ירק מר כמו חסה שנאכל בליל הסדר, הלילה הראשון של חג הפסח

המרור נאכל לזכר שעבוד בני ישראל במצרים שהמצרים מיררו את חייהם.

חזרת

  כמו המרור היא מרירה והיא לזכר מרירות חייהם של אבותינו במצרים, מורחים אותה על המצה.

.בנוסף היא לזכר הלל הזקן שהיה כורך את המצה והמרור יחדיו

כל אחד נוהג לאכול בליל הסדר סימן שונה לפי מסורת אבותיו.

7
מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com

 

 

 

כרפס

כרפס הוא ירק המוטבל ונאכל בליל הסדר. הטבילה נעשית במי-מלח, בחומץ או אף .בחרוסת

 בתחילת הארוחה נוהגים לאכול כרפס בליל הסדר כדי לשנות את הסדר המקובל  בארוחה- להתחיל באכילת לחם ולגרום לילדים לשאול שאלות “מה נשתנה?”.

9
מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com

 

 

ביצה וזרוע

הביצה מסמלת את קורבן חגיגה שהוקרב בבית המקדש, וכן בהיותה סמל לאבלות, גם את חורבן בית המקדש גם את חורבן בית המקדש הראשון והשני.

בשר המסמל את קורבן הפסח שהוקרב בבית המקדש בירושלים. הזרוע, המזכירה את הקורבן משמשת תזכורת בלבד, ואינה נאכלת. בנוסף, הזרוע מסמלת את “הזרוע הנטויה” המוזכרת בסיפור יציאת מצרים.

11
מה הם הסימנים שבצלחת? by hadar - Illustrated by אורין דפנה 312192123      הדר צדוק 308354224 - Ourboox.com

 

 

 

 

 

 מה הם הסימנים המונחים בצלחת שבביתי?

13
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content