המשחק שלי by Rotem - Illustrated by רתם עמרני - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

המשחק שלי

by

Artwork: רתם עמרני

Member Since
Oct 2020
Published Books
1

המשחק שלי

תופסת צורות

1

 תופסת צורות

מטרת המשחק: מטרתו של התופס היא לתפוס ומטרתם של השאר היא לא להיתפס.

מספר משתתפים: 2 ומעלה.

גיל: 6 ומעלה.

מהלך המשחק: בוחרים תופס,התופס בוחר צורה ואומר אותה בקול כל שאר המשתתפים צריכים לתפוס את הצורה,אם הם תופסים אותה לתופס אסור לתפוס אותם,אם הם לא תופסים התופס יכול לתפוס אותם,ואם הוא תופס אז מי שנתפס  . הופך לתופס והתופס מצטרף לנתפסים.

2

תופסת צורות

:הנה סרטון בנושא

קישור לסרטון

3
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book