הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הסידור של אוהד

by

Artwork: אוהד כהן

Member Since
Feb 2015
Published Books
1
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

אל תשכחו להודות

על הדברים הקטנים

מהם מורכבת שמחת החיים שלנו

2
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

ריבונו של עולם יהי רצון מלפניך

אל רחום וחנון שתזכני היום ובכל יום

לשמור פי ולשוני מלשון הרע ומרכילות ומקבלתם.

4
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

יברך אדוניי

ויחונך ישא אדוניי פניו אליך וישם לך שלום

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

6
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

רפאנו ה ונרפא. הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה

והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו לכל מכאובינו

ולכל מכותנו כי אל רופא רחמן ונאמן אתה ברוך רופא חולי עמו ישראל

8
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

יהי רצון שהשבוע הזה נרבה בחיוכים סיפוק וצחוק

שיתגשמו כל המשאלות

ושחלומותינו יגיעו רחוק

שבוע טוב ומבורך

10
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

אתה לא יכול לבטל

משהו שכבר נעשה

אבל אתה יכול

להגיד את האמת 

ולבקש סליחה

ואז לתת לאלוהים

לעשות את כל השאר

12
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

כל אחד כאן הוא מיוחד

תהיו עצמכם בלי מסכות וגינונים

מי שאוהב אותך

יאהב אותך בטוב וברע

גם כשאתה עני או עשיר

אם אתה מובטל או מנהל

מי שאוהב מהלב

יאהב אותך בכל מצב בלי אינטרס

14
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

מי ייתן וקרן אור תאיר מעלינו ועל חיינו

ונזכה כל חיינו ואורך ימינו

להיות בשמחה אמתית

ושלא ניתן לשום מכשול סערה בעיה

לעצור אותנו מלהמשיך הלאה

16
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

בוקר טוב ומוצלח

להאמין באמונה שלמה שקב”ה מכוון את חיינו לטובה ולברכה

ופוסע איתנו בכל דרך ומעשה

18
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

בוקר רווי באור בריאות שמחה ובתקווה

שנקום בכל בוקר עם חיוך 

ואת הקיים נוקיר כברוך

שנדע להביט קדימה

עם תובנות חדשות

להזיז את השלילי 

ולמלא עצמנו בחיובי 

שנדע להפוך כל יאוש לתקווה

ורצון טוב ימיס כל אכזבה

יום מבורך לכולנו

20
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com

כולנו ידענו גם ידענו 

נפילות ותסכולים אכזבות וכישלונות

 הם מטרדים 

שיש להתגבר עליהם

אלו הם 

שלבים בסולם ההצלחה שלנו

הכישלון עצמו מכיל את זרעי ההצלחה

לעיתים כישלון מוצלח

שווה יותר מהצלחה

22
הסידור של אוהד by unknoun - Illustrated by אוהד כהן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply