הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הסידור של שירה

by

Artwork: שירה מיכאלי

Member Since
May 2015
Published Books
1

בוקר טוב ומבורך

מי ייתן והיום הזה יבורך

מפי עליון בכל מעשה ידינו

1
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

אם אתם רוצים שדברים טובים יצליחו לכם 

 תעשו אותם בשקט בשקט כי כשאף אחד לא יודע

אף אחד לא יכול להרוס

3
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

שבוע טוב ומבורך 

פתח שערי שמיים

ותאזין לתפילתנו ברחמים

ותקבל אותה בשמחה

יהי רצון ונזכה כולנו לבריאות טובה

5
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

נתפלל כולנו לשקט ולשלווה

שייענו כל משאלות ליבנו אמן

לטובה

7
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

מכל המילים בעולם בחרתי לומר

תודה לך בורא עולם

כמה טוב שאתה קיים

9
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

תודה לך בורא עולם

על השכמה לבוקר רענן

על כל מתנות החסד שנתת לי בחיי

אין עוד מלבדך

11
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

נישא תפילה לבוראנו

ליום חדש ומוצלח

בכל דרך ומעשה

13
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com

נאחל למדינתנו היקרה

שתזכה תמיד לשלום ולשלווה

לא למלחמות עם אויבנו

לא למלחמה בתוכנו

שנדע לכבד איש את רעהו

ותמיד תשכון אהבה בקירבנו

15
הסידור של שירה by shira micheli - Illustrated by שירה מיכאלי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply