הספר הדיגיטלי לכיתה ד by azme - Illustrated by עזמי גמאל - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הספר הדיגיטלי לכיתה ד

by

Artwork: עזמי גמאל

Member Since
Mar 2020
Published Books
1

שלום תלמידים ותלמידות, מאחל לכולם למידה מהנה ופורייה מכל הלב.

1

הגופים בשפה העברית:

אני -انا

אתה- انت

את – انت

הוא – هو

היא – هي

אנחנו – نحن

אתם – انتم

אתן – انتن

הם – هم

הן – هن

2

3
4
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book