העכביש

by hadasa gilor

Sep 2019
Member Since
1
Published Books

העכביש

by hadasa gilor

עכבישים מועילים ומזיקים רב העכבישים מועילים לאדם , מכיון שהם טורפים חרקים שרבם מזיקים לאדם . אולם קימים גם עכבישים ארסיים , המסגלים להזיק לאדם . רב המינים הללו כלולים במשפחת האלמנות , שבה כ – 1,500 מינים הפזורים ברחבי העולם . בישראל מצויים כ – 30 מינים ממשפחה זו וביניהם בולטים : האלמנה השחרה , אלמנת רביבים והאלמנה הלבנה . זכרי העכבישים הללו קטנים מן הנקבות ולאחר ההזדוגות הם מתים או נטרפים בפי הנקבות הנותרות בודדות , ומכאן שמם . נשיכת האלמנות גורמת , במקומות שונים בעולם , למקרי מות של צאן ובקר ואף של בני – אדם . בישראל ידועים מקרי פגיעה מעטים בילדים ואף במבגרים , אך אין ידועים מקרי מות כתוצאה מנשיכות של אלמנות .

2

גופו של העכביש בנוי שתי חטיבות : ראשחזה ובטן , וביניהם שנץ עמק וגבעול המחבר אותם זה לזה . הראשחזה נושא ארבעה זוגות עינים פשוטות , שאינן מיטיבות לראות , פתח פה העטור שני זוגות גפים , וארבעה זוגות גפי הליכה , הרגלים . גפי הפה הם טפרים חלולים וחדים , שבבסיסם מצויה בלוטת ארס . בזמן שהעכביש נועץ טפרים אלה בטרף , היא מזריק לתוכו ארס , המשתק את הטרף או ממית אותו . גפי פה אלה מכנים חליצרות , והם אפיניים לבני מחלקת העכבישנים .

3

זוג הגפים השני משמש בעקר למשוש . גפים אלה , הנראים
כרגלים פרוקות ושעירות ונקראים בחנינים , משמשים כאיברי החישה העקריים של העכביש , שראיתו חלשה . אצל הזכרים הבחנינים מעבים בקצותיהם והם גדולים מאשר אצל הנקבות . הם משמשים גם להעברת תיקי הזרע לגופה של הנקבה בעת ההזדוגות וההפריה . בבטן הרכה , שאינה מחלקת לפרקים , מצויים רב האיברים הפנימיים של העכביש . בחלקה הגחוני מצויים ארבעה פתחי נשימה , פתח המין ופי הטבעת .

4

קורי העכביש בקצה האחורי של בטן העכביש מצויות בלוטות טויה , המפרישות חמר חלבוני דביק , הפיברואין . החמר הדביק נלחץ דרך צנוריות דקיקות ויוצא החוצה דרך פטמיות הטויה הנמצאות בקצה הבטן . בפטמיות הטויה מצויים נקבים רבים וקטנים , שמספרם עולה לעתים על אלף . דרך הנקבים האלה יוצא הפיברואין ומתקרש בבואו במגע עם האויר . הפיברואין הקרוש הופך לקור דק וגמיש , המצטין גם בכשר המתחותו הרב . בעזרת רגליו האחוריות , המצידות בזיפים משננים ובטפרים ממסרקים , טווה העכביש את רשת קוריו המרכבת . קורי העכביש משמשים כרשתות ציד , כקורי הליכה , כקורי דאיה וכמטוים לעטיפת הביצים ולבנית קנים . המשכללים בטווי הקורים הם עכבישי הגלגל , שרשתותיהם דמויות הגלגל בנויות בדיוק ארכיטקטוני רב . יש ביניהם כאלה , שקטר רשת הציד שלהם מגיע לארבעים סנטימטר , והיא זרועה טפות דבק . חרקים המגיעים לרשת זו נדבקים בדבק זה ומזעזעים את הרשת . מיד עט עליהם העכביש ונושך אותם , תוך הזרקת ארס . לאחר מכן היא עוטפם בקורים ולאחר שמתו , הוא מוצץ את תךנם הרך ומותיר את שלדיהם הקשים על הרשת . לא כל העכבישים טווים רשתות ציד . בני משפחת הזאבניים הם עכבישים זריזים הרודפים אחרי טרפם וצדים אותו בדרך זו . בני משפחת הקפצנים אורבים לטרפם וצדים אותו תוך קפיצה , ובני משפחת הירקנים יורקים על טרפם חמר דביק , המתקרש ומדביק את הטרף למקומו , ואז הם מתקרבים אליו ומוצצים את תכנו הרך . רב העכבישים נזונים מחרקים ופרוקי – רגלים קטנים . גדלו של הטרף  בגדל הטורף . ואכן , עכבישי העופות , הגדולים בעכבישים , טורפים עכברים וצפורים , ויש ביניהם היודעים אף לצוד דגים . ארך גופם ( ללא רגלים ) של הגדולים בין העכבישים האלה מגיע עד 10 סנטימטרים , ועם רגלים פשוטות הוא מגיע עד 25 סנטימטר . רבם חיים ביערות העד של אמריקה התיכונה . בישראל יש נציג אחד ממשפחה זו , הפרון השחר , שארך גופו כחמשה סנטימטרים והוא עטור שערות פרוה רכות . בעונת הרביה טווה הזכר רשת קורים עדינה ומפריש עליה את תאי הזרע שלו . מכאן הוא אוספם לתפיחות שבקצה בחניניו , ובעת ההזדוגות הוא סוחט אותם לתוך פתח המין של הנקבה . הנקבה מטילה את ביציה המפרות לתוך מעטה קורים צפוף ויוצרת פקעת המגנה על הביצים . לעתים נושאת הנקבה את הפקעת עד בקיעת הצעירים .

5

עכבישים מועילים ומזיקים רב העכבישים מועילים לאדם , מכיון שהם טורפים חרקים שרבם מזיקים לאדם . אולם קימים גם עכבישים ארסיים , המסגלים להזיק לאדם . רב המינים הללו כלולים במשפחת האלמנות , שבה כ – 1,500 מינים הפזורים ברחבי העולם . בישראל מצויים כ – 30 מינים ממשפחה זו וביניהם בולטים : האלמנה השחרה , אלמנת רביבים והאלמנה הלבנה . זכרי העכבישים הללו קטנים מן הנקבות ולאחר ההזדוגות הם מתים או נטרפים בפי הנקבות הנותרות בודדות , ומכאן שמם . נשיכת האלמנות גורמת , במקומות שונים בעולם , למקרי מות של צאן ובקר ואף של בני – אדם . בישראל ידועים מקרי פגיעה מעטים בילדים ואף במבגרים , אך אין ידועים מקרי מות כתוצאה מנשיכות של אלמנות .

6
Artwork from the book - העכביש by hadasa gilor - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply