הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by Moshe Dazin, אינטרנט - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי

Member Since
Jun 2014
Published Books
745

1

2

3
הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי by Yoged - יגודז

לא תרגום מדוייק – מחווה,

יותר ג’ימג’ום ליד, בין ובתוך המילים.

פסטיש – מעיין אריג של ציטוטים.

בהשראת שירת ונשמת מארלי.

 

הפחד שלי הוא האומץ היחידי שלי,

אז אני חייב לעבור

 

מרלי מרלי: יוגד

אישה שחורה בשדה לבן קוטפת ומעליה הונח צל.

איש לבן על סוס.

היא כבת 15

והוא אוהב להנות,

חיי את החיים.

וכך באת לעולם.

פסטיש של שחורה ולבן.

5

בורח

אתה בורח ובורח,

אך לא תוכל לברוח מעצמך.

בטח עשית משהו לא בסדר

אני רוצה לדעת,

למה אתה לא יכול למצוא מקום, אליו אתה שייך?

למה אתה לא יכול למצוא לאן אתה שייך?

כל אדם חושב שהמשא שלו הוא הכבד ביותר.

משהו לא בסדר.

 

אתה בורח ובורח, אתה בטח בורח, אבל לא תוכל לברוח מעצמך.

תגיד לי למה אתה בורח, לא תוכל לברוח מהמציאות

עלייך להישיר מבט למציאות.

תוכל לברוח, אבל לא להתחבא

תגיד לי למה אתה בורח?

תתמודד עם המציאות. עלייך להתייצב מול המציאות.

אתה בורח, אבל לא תוכל לברוח מעצמך.

6

7

8

שיר הגאולה / מרלי

הפיראט שדד אותי, מכר אותי לספינת הסוחרים,

שמו אותי בתהום חסרת תחתית.

אך ידי נעשו חזקות, בזכותו של האל הכל יכול

וניצחנו בדור הזה בגבורה

כך שלא תצטרך לשיר את שירי החירות האלה

כי כל מה שהיה לי מעולם – הם שירי הגאולה

 

שחרר עצמך מעבדות מנטאלית,

רק אנו נוכל לשחרר את מוחנו,

אל תפחד מאנרגיה אטומית

איש מהם לא יוכל לעצור את הזמן.

 

כמה זמן הם יהרגו את נביאינו

בזמן שאנו עומדים ומביטים מהצד

יש האומרים שזה רק חלק מזה,

עלינו להגשים את הספר.

9

כך שלא תצטרך לשיר את שירי החירות האלה

כי כל מה שהיה לי מעולם

הם שירי הגאולה.

10

11

12

נהג עבדים / מרלי

נהג – השולחן הסתובב – תישרף!

תישרף – אתה הולך להיכוות.

כל פעם שאני שומע דפיקה בדלת הדם שלי קופא.

אני זוכר על ספינת העבדים, איך חיבלו בנפשנו.

היום הם אומרים שאנחנו חופשיים,

אבל אנחנו קשורים בשרשראות העוני.

איזו בורות – זו רק מכונה שעושה כסף.

נהג – תישרף.

תישרף. אתה הולך להיכוות.

13
הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי by Yoged - יגודז

15

16

התעורר וחייה את חייך, תתעורר ותחייה / מרלי

אתה יודע למה אני מתכוון, תתעורר ותחייה.

החיים הם כביש ארוך עם הרבה שלטים וסימנים – קרא אותם!

אז כשאתה נוהג בין הסלעים, אל תסבך את חייך.

 

יש רוע וקינאה, אל תכבה את לפידך, בטח במציאות שלך.

יש עבודה לעשות אז בוא נעשה אותה

חלק אחר חלק. תתעורר ותחייה את חייך.

 

התרחק משנאה, רוע וקינאה.

אל תקבור את חלומך ומחשבותיך, השקע את מחשבתך במציאות.

תתעורר ותחייה את חייך, תתעורר ותחייה.

יש הרבה לעשות, אז בוא תעשה זאת, צעד אחר צעד.

 

17

קום,

קום מלילותיך חסרי השינה

אני אגיד לך. כולנו ילדים על חוף הים הזה.

אנחנו יותר מחול על החוף, אנחנו יותר ממספרים.

וגם מי שחי היום כמו גדול, מחר קבור בחול.

 

אז תתעורר וחייה את חייך, יש הרבה לעשות.

קומו אנשים, שחררו את אפריקה עכשיו.

18

19

הגזענים המשוגעים האלה / מרלי

אני ואתה הקמנו בקתה, נטענו מטע

בני העם שלי לפניי עבדו בפרך למען הארץ הזו.

אם אתם מסתכלים עלי מלמעלה בהתנשאות

אנו נגרש את הגזענים המשוגעים האלה מהעיר.

 

בנינו את מתקניי הכליאה שלכם.

בנינו את מערכת החינוך שלכם ששוטפת את המוח.

ואתם רוצים להפוך אותנו לטיפשים שלכם.

השנאה, היא הפרס שלכם לאהבה שלנו

 

אני מבטיח לכם בשם האל שמעל –

שנגרש את המשוגעים הגזענים האלה מהעיר.

 

הנה בא איש התרמית, בא עם תכניות המרמה שלו.

לא ניקח שוחד, עלינו להישאר בחיים

אנו נגרש את המשוגעים האלה, נגרש את הגזענים האלה מהעיר.

20

21

אכסודוס / מרלי

יציאת מיצריים – תנועה של האנשים

הרבה אנשים ילחמו בהם עכשיו

האם אתם רואים את האור?

הם יגידו לכם שאתם טועים.

ושהכל בסדר.

 

אז אנו נלך דרך דרכי הבריאה

אנו הדור ננסה לשבור את הצרה הצרורה

ביציאת מצריים הזו – תנועה למען העם.

 

אז תהיה מלחמה – למען הבריאה

למען הדורות הבאים,

כדי לתקן את התקנות והחוקים.

יציאת מצריים – תנועה למען העם.

22

פתחו את העיניים שלכם ותסתכלו

האם אתם מרוצים מהחיים שאתם חיים.

אנו יודעים לאן אנו הולכים

אנו יודעים מאיפה באנו.

הולכים לארץ המובטחת.

 

הינה בא החופש מהדיכוי דרך אי השוויון

שחררו את הקפטן לחופשי

שחררו אותו.

אחדות

אחדות

אחדות

אפריקה התאחדי!

23

24

מלחמה / מרלי

אנו המהפכנים שאין להם עזרה

ונלחמים לבדם – יחד עם המוסיקה.

עד שלא ננטוש את הפילוסופיה שרואה בגזע -1 עליון

ובשני נחות.

שהיא באופן סופי – ומוחלט – מפלה

ונוטשת – יוצרת – מלחמה.

 

עד שלא יהיו עוד מעמד 1 ומעמד 2

בין הבנים של אותה האומה

עד שלא תהיה חשיבות לצבע-העור

ולצורה אנו חייבים להגיד – מלחמה.

 

ועד שזכויות האדם הבסיסיות

והשוויון יהיו מובטחים לכולם בלי קשר לגזע

ועד שלא תיפסק ההתעללות בילדים

תהיה מלחמה.

25

אבל עד היום ההוא של חלום השלום

המובטח והנצחי

והאזרחות ועולם נטול לאומים

ישאר כאשליה חמקמקה שאותה

אנו רודפים.

תהיה מלחמה

 

בכל מקום רואים מלחמה.

מלחמה במזרח, מלחמה במערב

מלחמה למעלה בצפון

מלחמה למטה בדרום

זן מלחמה – מלחמה

 

עד שאפריקה לא תינטש ע”י הכוחות

העוינים – תהייה מלחמה.

26

עד היום הזה יבשת אפריקה לא תדע שלום.

אנו האפריקנים נילחם היכן שצריך אנו יודעים שננצח.

אנו בטוחים בניצחונו של הטוב נגד הרע – של הטוב נגד הרע.

כי בכל מקום יש מלחמה

זו מלחמה

מלחמה.

 

אנו לא צריכים צרות

אנו צריכים אהבה!

שתנחה אותנו ותגן עלינו מלמעלה

ותעשה אותנו חזקים

 

דברו אושר. אנו – לא רוצים צרות

מה שאנו צריכים זו אהבה.

כל אחד בלבו יודע מה צריך לעשות

כל אחד יודע בפנים את התשובה.

27

28

29

30
הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי by Yoged - יגודז

הבטן שלהם מלאה / מרלי

הבטן שלנו מלאה אבל אנחנו רעבים,

המון רעב, הוא המון כועס.

תרקוד למוסיקה – תרקוד למוסיקה – תרקוד

שכח את הצער שלך ותרקוד.

הצרות

המחלות

החולשות.

העשירים והעניים שניהם בוכים ועכשיו החלשים

צריכים להתחזק – זה מהפך.

אנחנו טיפשים ורעבים – המון רעב

זה המון זועם.

נאבקים על האוכל.

 

קום, קום עוד פעם ותנקוט עמדה.

מי שנילחם ולא בורח זוכה

להילחם יום אחד נוסף.

32

33

אנרגיות חיוביות / מרלי

האנרגיה של איש הראסטה היא חיובית.

חייה אם אתה רוצה לחיות.

 

אנחנו לא יכולים לחיות בעולם שלילי

אז פנה מקום ליום החיובי.

אנרגיה חיובית

אני ואתה באנרגיה חיובית

 

אם אתה רב כל יום – אתה מתפלל לשטן ולחטא.

למה לא לעזור אחד לשני בדרך?

זה הרבה יותר קל!

למה לחיות בעולם שלילי?

פנה מקום ליום החיובי!

34

כי זה: זמן יום חדש, זמן חדש,

תחושה חדשה,

זה סימן חדש ליום חדש.

 

אתה קולט. האם אתה קולט עכשיו?

אהבה משותפת – מגנה עלינו

תחיה אם אתה רוצה לחיות – באנרגיה חיובית.

האל, האל מגן עלינו.

35

36

האם אתה יכול להיות אוהב ונאהב? / מרלי

אל תיתן להם לעבוד עלייך או לעשות לך בית ספר

יש לנו מוח משלנו.

אז לך לעזאזל אם מה שתחושב אינו נכון.

האהבה לעולם לא תעזוב אותנו.

מהחשכה חייב לצאת האור.

האם אתה יכול לאהוב ולהיות נאהב?

אל תיתן להם לשנות אותך

או לארגן אותך מחדש

יש לך חיים לחיות

אהבה אחת.

 

תישאר בחיים!

האם אתה יכול להיות אוהב ונאהב?

– תגיד משהו.

רגיי רגיי, ראסטה ראסטה..

– תגיד משהו.

37

38

אישה אל תבכי / מרלי

זוכרת שהיינו יושבים בדירה ממשלתית בטרנצ’טאון.

שרתנו את הצבועים,

הסתובבנו עם האנשים הטובים

חברים טובים שאיבדנו לאורך הדרך.

 

בעתיד הבהיר אינך יכול לשכוח את

העבר שלך –

אז תנגבי את הדמעות שלך

אני אומר לך.

אישה אל תבכי.

 

אחות קטנה אל תשפכי דמעות

אני זוכר שהיינו יושבים

והאהבה שלך האירה כמו לפיד שעזר לנו לעבור את הלילה.

זוכר את הדברים שחלקתי איתך

39

הפחד שלי הוא האומץ האמתי שלי

כי אני חייב לצאת מפה.

הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר

אז – אישה אל תבכי.

40

41

42

קום ותעמוד למען הזכויות שלך / מרלי

אל תוותר על הקרב.

חולה ועייף מהמריחות שלכם.

צריכים להבין שהאל הגדול הוא האדם החי.

עכשיו אתה רואה את האור, אז עמוד למען זכויותיך.

 

אל תוותר על הקרב.

אנשים עשירים אומרים שגן – עדן מעל הארץ.

ואני אומר הם לא יודעים מה הם החיים האלה,

שחצי מהסיפור שלהם עוד לא סופר.

עכשיו אתה רואה את האור, אז תעמוד על זכויותיך.

 

אל תחשוב שאלוהים גדול יגיע מהשמיים

ייקח הכל ויגרום לכולם להרגיש היי

אבל אם אתה יודע מה החיים שלך שווים

תחפש את ה’ שלך על האדמה.

ועכשיו אם אתה רואה את האור תעמוד על הזכויות שלך.

43

אסור לנו לוותר על המאבק

ה’ תן לנו להלחם.

נמאס לנו למות ולעלות לשמיים בשם ישו.

אנו יודעים ומבינים שה’ הוא האדם החיי.

 

אפשר לעבוד על מישהו לפעמים,

אבל אי-אפשר לעבוד על כולם תמיד.

אז כשעכשיו ראינו ת’אור – נעמוד על הזכויות שלנו.

לא נוותר על המאבק.

 

44

45

46

3 ציפורים קטנות / מרלי

“אל תדאג מכלום,

כל דבר קטן יהיה בסדר”.

 

קמתי הבוקר, מחייך עם השמש העולה

3 ציפורים על מיפתן הדלת שלי

שרות מנגינה בקול צלול וטהור

ואומרות לי: “זה המסר שלנו אליך

אל תדאג מכלום,

כי כל דבר קטן יהיה בסדר”.

 

47

48

49

צריכים להיות במודעות אחת – החופש לאפריקה / מרלי

אם אפריקה לא תהיה חופשית – איש לא יהיה חופשי.

כל אדם רשאי להחליט על גורלו ועתידו,

אבל הגורל שעליו נחליט חייב להיות מה טוב לאנשים?

50

חייל הבפאלו / מרלי

עם דרדלוק וראסטה בלב אמריקה

נגנב מאפריקה הובא לאמריקה

נלחם כיריב נלחם לשרוד.

כשאני מנתח את זה

יש לי תחושה

איך הדרד לוק והראסטות הפכו

לחיילי באפלו במלחמה למען אמריקה.

 

אם אתה יודע את ההיסטוריה שלך

תחזור למקום שממנו באת

אם תישאל את עצמך “מי אני”?

 

51

נלקח מיבשת האם ללב הקריביים.

הובא לג’אמייקה

נלחם ביריב ולחם לשרוד.

חייל הבאפאלו

עם דרד לוק וראסטה.

 

52

53

54

אני יריתי בשריף / מרלי

זה אני שיריתי בשריף, אבל לא יריתי בסגן

הוא רצה להוריד אותי,

אז אני הורדתי אותו.

 

בכל העיר שלי, הם מנסים לאתר אותי

הם רוצים להאשים אותי בלקיחת חיי הסגן.

אם הייתי אשם הייתי מודה.

יריתי בשריף כהגנה עצמית ולא כפגיעה ממשלתית.

 

שריף ג’ון בראון, רדף אחרי! למה? איני יודע.

כל פעם שאני שותל ונוטע

הוא אומר “תהרגו את זה לפני שיגדל”.

 

 

 

55

החרות באה בדרכי יום אחד ולקחתי אותה

ואז ראיתי שהשריף בא מולי בכוונה לירות בי,

אז יריתי בו.

.אם הייתי מאשם הייתי אומר זאת.

 

מה שצריך להיות יהיה

אם תוריד את הדלי לבאר, יום אחד הדלי ייפול.

56

57

58

59
הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי by Yoged - יגודז

61

62

63

64

65
הפחד שלי, הוא האומץ – הומאג’ למרלי by Yoged - יגודז

67

68

69

70

71

72

73
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply