הצהרת כורש

by AVIVITPEREL

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הצהרת כורש

Member Since
Apr 2017
Published Books
5
הצהרת כורש by AVIVITPEREL - Ourboox.com
הצהרת כורש by AVIVITPEREL - Ourboox.com

כורש צירף להצהרתו מסמך בשם “הצו של כורש”  ובו פירט עניינים מעשיים וכספיים הקשורים לבניית המקדש, הוא ציווה להחזיר לירושלים את כלי המקדש שהגלה המלך  הקודם – נבוכדנצאר.  כורש אף נתן רשות ליהודים להקריב בעלי חיים במקדש , דבר אשר נאסר במקדשים של עמים אחרים בממלכה הפרסית. כורש עצמו התחייב לתרום מכספי הממלכה לבניית המקדש. (עזרא ו’ ג’ – י”ב)

3
הצהרת כורש by AVIVITPEREL - Ourboox.com

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book