הצהרת כורש

by AVIVITPEREL

Apr 2017
Member Since
5
Published Books

הצהרת כורש

by AVIVITPEREL

הצהרת כורש by AVIVITPEREL - Ourboox.com
הצהרת כורש by AVIVITPEREL - Ourboox.com

כורש צירף להצהרתו מסמך בשם “הצו של כורש”  ובו פירט עניינים מעשיים וכספיים הקשורים לבניית המקדש, הוא ציווה להחזיר לירושלים את כלי המקדש שהגלה המלך  הקודם – נבוכדנצאר.  כורש אף נתן רשות ליהודים להקריב בעלי חיים במקדש , דבר אשר נאסר במקדשים של עמים אחרים בממלכה הפרסית. כורש עצמו התחייב לתרום מכספי הממלכה לבניית המקדש. (עזרא ו’ ג’ – י”ב)

3
הצהרת כורש by AVIVITPEREL - Ourboox.com

5

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »