השכלה נגישה וחוק זכויות היוצרים by Yona & Meital - Illustrated by יונה קורץ ומיטל כסלו 2017 - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

השכלה נגישה וחוק זכויות היוצרים

by

Artwork: יונה קורץ ומיטל כסלו 2017

  • Joined Jun 2017
  • Published Books 1

ספר זה יעסוק בנושא השכלה נגישה וחוק זכויות היוצרים. נבחן בנפרד מהו חוק זכויות היוצרים ומהי השכלה נגישה ונבדוק האם יש סתירה ביניהם ואם כן כיצד ניתן ליישב אותה.

חוק זכות יוצרים שנחקק בישראל בשנת 2007 מתייחס לכך שאסור לעשות שימוש ביצירה של אדם בלי קבלת אישור לכך, משום שהיצירה היא רכושו, קניינו הרוחני ויש לו זכות מוסרית עליה.הזכות המוסרית (סעיף 46 בחוק) היא חשובה מאוד ומתייחסת לכך שזכותו של האדם שהיצירה תיקרא על שמו ושלא יעשו בה שינוי במבנה היצירה, סילוף הפרטים בתוכה או כל פעולה אחרת שיכולה לפגוע ביצירה ו/או בכבודו של היוצר.

הסימון © (אך לא חייב להופיע) הוא סימן היכר ליצירה המוגנת בחוק זכויות היוצרים ומסמל תמרור אזהרה עבור המשתמשים אשר מעוניינים לעשות שימוש ביצירה, סרטון, תמונה ועוד של יוצר אחר.

1

המקרים שיכולים להיחשב להפרת זכויות יוצרים הם : העתקה מתוך היצירה מבלי לקבל אישור, שימוש ביצירה מבלי לתת קרדיט לכותב היצירה,פרסום היצירה בציבור ועוד.להלן סרטון המתאר את חוק ל זכויות יוצרים.

השכלה נגישה פירושה לאפשר לאחרים בכל מקום ומכל מקום לעשות שימוש בחומרי לימוד ויצירות כדוגמת:  מחקרים, מאמרים, הרצאות ומערכי שיעור ועוד. כיום בעידן הדיגיטלי נוצר מצב שישנו תוכן לימודי רב הקיים אותו ניתן לשתף ולהנגיש ללומדים ולמורים אך החשש שמא השימוש בו יהווה עבירה על חוק זכויות היוצרים מעכב את רעיון ההשכלה הנגישה. הדבר כאמור מוביל לסתירה. הסתירה היא בין הרצון לשמור על זכויות היוצרים ועל קניינו הרוחני של היוצר ובין הרצון לעשות שימוש בחומר הלימוד

2

 שהוא בבחינת מאגר מידע עם פוטנציאל עצום להגברת אפקטיביות הלמידה, שיפור וגיוון בשיטות ההוראה ועוד. דרך אחת ליישוב ,להתמודדות עם החשש להפרת חוק זכויות היוצרים וקבלת החלטות היא במסמך עקרונות המופיע מתוך אתר מכללת אורנים .דוגמאות לשימוש נכון הוא במקרים של שימוש הוגן ביצירה למטרות : לימוד עצמי, מחקר , הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך ועוד וכל מקרה עדיף שייבדק לגופו. לפי פרופ’ ניבה אלקין-קורן בהרצאתה השכלה נגישה וחוק זכויות יוצרים בית המשפט ייקל על בית ספר שייבקש לעשות שימוש בחומרי לימוד שונים הרבה יותר מאשר חברה , משום שלביה”ס יש שליחות והיא לחנך את דור העתיד.

3

4

5
7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]