השכלה נגישה וחוק זכויות היוצרים
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

השכלה נגישה וחוק זכויות היוצרים

Member Since
Jan 2016
Published Books
2

מבוא

תקנות זכויות יוצרים  מהוות מחסום בולט בהנגשת חומרי לימוד באינטרנט ובכלל, לצורכי הוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה. אחת הסיבות היא חוסר הודאות המשפטי  לגבולות השימוש בחמרים המוגנים בזכויות יוצרים. חשש מתביעות משפטיות פוגע ביכולתם של המוסדות להשכלה גבוהה לאפשר השכלה נגישה. כדי לצמצם את חוסר הודאות המשפטי, מערכת המשפט פסקה חוק זכויות יוצרים חדש, המתיר שימוש הוגן ביצירות ומשפר את הנגישות של חומרי הוראה, למידה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

הספר ידון בחוק זכויות יוצרים, יתאר את מכלול הזכויות לבעלי הזכויות, יציג את הקריטריונים לשימוש הוגן ביצירה כדי לאפשר הנגשת השכלה, יציע שימושים מותרים ביצירות ויציע פתרונות להנגשת יצירות ברשת.

 

1

2

מהם דיני זכויות יוצרים

דיני זכויות יוצרים הם סידרה של כללים שמטרתם לעודד יצירה ולאפשר גישה ליצירות מוזיקליות, אמנותיות, דרמטיות וספרותיות. בעל הזכויות ,ככלל, הוא יוצר היצירה והוא בעל הזכות הבלעדית לגבות תמלוגים עבור היצירה או למנוע העתקת היצירה.  

זכויות היוצרים מתחלקות לזכות מוסרית ולזכויות כלכליות.

הזכות המוסרית כוללת זכות למתן “קרדיט” לייחוס היצירה ליוצר המקורי וזכות ל “שלמות היצירה” המונעת מאחרים לסלף את היצירה בדרך שתפגע ביוצר המקורי.

אגד הזכויות הכלכליות הנתונות לבעל הזכויות הם: העתקה, פרסום, בצוע פומבי (השמעתה או הצגתה של יצירה בציבור במישרין או באמצעות מכשיר), שידור, העמדה לרשות הציבור (עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים תהיה גישה אליה במקום ובמועד לפי בחירתם), עשיית יצירה נגזרת והשכרה.

3

 

 

 

4

הדרישות ליצירה מוגנת

סוג היצירה צריך שיהיה אחד מארבע היצירות: מוזיקלית, אמנותית, דרמטית או ספרותית.

אופן ביטוי הרעיון, הרעיון אינו מוגן אלא אופן הביטוי שצריך להיות יחודי.

מקוריות-היצירה צריכה להיות יצירתית ומקורית.

קיבוע- היצירה צריכה להיות מתועדת.

משך ההגנה על זכות היוצרים

70 שנים ממות היוצר

50 שנים מיום יצירת היצירה כאשר היא בבעלות המדינה.

על מה לא יחולו זכויות יוצרים

רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון ,חדשות היום, חוקים, תקנות, בדברי הכנסת ובהחלטות שיפוטיות על פי דין.

שימושים מותרים ביצירות (ללא רשות וללא תמלוגים)

ביצוע פומבי בחינוך והוראה מותר במוסדות חינוך במהלך הפעילות החינוכית של המוסד החינוכי.

שימוש אגבי ביצירה מותר בדרך של הכללתה באופן מקרי ביצירת צילום או תקליט. וביצירה הממוקמת בקביעות במקום ציבורי – מותר להכלילה בשידור, צילום, ציור או תיאור חזותי.

שימוש הוגן ביצירה מותר ללימוד עצמי, דיווח עיתונאי, מחקר, ביקורת,  הוראה או בחינה של מוסד חינוכי ומטרות דומות. כדי לבחון אם נעשה שימוש הוגן ביצירה, ישקלו הנושאים הבאים: מטרת השימוש ביצירה ואופיו, אופי היצירה בה נעשה שימוש, היקף השימוש ביחס ליצירה בשלמותה והשפעת השימוש על ערכה של היצירה בשוק.

5

6

פתרונות להנגשת יצירות דיגיטליות

הארגון העולמי (CREATIVE COMMONS (CC מאפשר לבעלי היצירה לקבוע אילו שימושים מותרים ביצירתם ובכך לעודד יצירה, הפצה ושיתוף

של יצירות דיגיטליות,תוך שימוש הוגן, ברשת האינטרנט.

הפתרון המוצע הוא שימוש ב- רשיונות CC שאינם תלויי שפה ונעים בטווח “כל הזכויות שמורות לבעלים” ועד “נחלת הכלל“.

רשיונות CC  

רשיונות אלו מורכבים מ – 4 צלמיות, ניתן להיכנס לאתר ולהפיק רשיון יוצר.

יצירת רשיון CC

אתרים ליצירות שהן נחלת הכלל :

פרויקט גוטנברג

פרויקט בן יהודה

פרויקט הספרים של הספריה הלאומית

אתרי תמונות

דרכים למציאת תמונות דיגיטליות שהן נחלת הכלל

7

אחרית דבר – דילמות אשר עולות בזכויות יוצרים והשכלה נגישה , באינטרנט

האינטרנט מאפשר יצירת עותקים בכמות בלתי מוגבלת ובאיכות זהה לעותק המקורי, בנוסף מתאפשרת הפצה אנונימית של אותם קבצים וכן קיים שיתוף קבצים כתופעה חברתית. כל אלה מעלים שאלות חדשות בנוגע לתקפותם של דיני זכויות יוצרים ברשת והשפעתם על השכלה נגישה. קיים צורך לתת פרשנות חדשה לשימוש הוגן של יצירות ברשת בכלל ולצרכים של האקדמיה בפרט.

8

9
10
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book