השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

השתקפויות/Reflections

by

Artwork: Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס

רחל טוקר שיינס ילידת תל אביב אמנית רב תחומית, וגמלאית אוניברסיטת תל אביב. שיריה, ציוריה וצילומיה ראו אור בכתבי העת: Read More
Member Since
Jun 2014
Published Books
34

כמו הטבע במים
אנחנו משתקפים
בעולם של מטה
בעולם של מעלה
חומר
מים
רוח

 

מים צלולים ושקטים
השתקפות צלולה
מים עכורים
כמעט אינה נראית
ואני כמו מים

רגש טהור נקי שלם.
השתקפותי תהיה

נקיה
צלולה
ברורה
דרך חיים בדימויים

1
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
3
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
5
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
7
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
9
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
11
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
13
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
15
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
17
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
19
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
21
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
23
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
25
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
27
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
29
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
31
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
33
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
35
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
37
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
39
השתקפויות/Reflections by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by Rachel Tucker Shynes/רחל טוקר שיינס - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book