ויקרא פרקים א-י”ט

by Maya

Artwork: למורה שלומית

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ויקרא פרקים א-י”ט

by

Artwork: למורה שלומית

Member Since
Dec 2018
Published Books
1

 :בספר ויקרא מצוינים חוקים הנה כמה מהם

איש אימו ואביו תיראו

אל תיפנו אל האילילים ואלוהי המסכה לא תעשו לכם.

וכרמך לא תעולל ופראט כרמך לא תלקט- לעני ולגר תעזוב.

לא תיגנבו

ולא תישעבו בשמי.

לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול.

לא תעשו עוול במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול.

לא תלך רכיל בעימדתך.

לא תעמוד על דם ריעך.

לא תקוםולא תטאור את בני אימך.

ואהבת לרעך כמוך.

 

 

 

 

 

 

 

 

1
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply