זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים

 • Joined Apr 2016
 • Published Books 1

ריבוע

 • כל הצלעות שוות

 • כל זוג צלעות נגדיות מקבילות

 • כל הזוויות בנות 90 מעלות

2

מלבן

 • שני זוגות צלעות נגדיות שוות ומקבילות

 • כל הזוויות בנות 90 מעלות

3

מקבילית

 • שני זוגות צלעות נגדיות שוות ומקבילות

 • זוויות נגדיות שוות

 • סכום הזוויות הסמוכות הוא 180 מעלות

4

מעוין

 • כל הצלעות שוות

 • הזוויות הנגדיות שוות

 • סכום הזוויות הסמוכות הוא 180 מעלות

5

טרפז

 •  זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות

6

דלתון

 • שני זוגות של צלעות סמוכות שוות

7

  זהה כמה שיותר מרובעים ביצירות האמנות הבאות וסווג אותם על-פי  תכונותיהם לסוגי מרובעים שונים

8
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content