זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים

Member Since
Apr 2016
Published Books
1

ריבוע

 • כל הצלעות שוות

 • כל זוג צלעות נגדיות מקבילות

 • כל הזוויות בנות 90 מעלות

1

מלבן

 • שני זוגות צלעות נגדיות שוות ומקבילות

 • כל הזוויות בנות 90 מעלות

2

מקבילית

 • שני זוגות צלעות נגדיות שוות ומקבילות

 • זוויות נגדיות שוות

 • סכום הזוויות הסמוכות הוא 180 מעלות

3

מעוין

 • כל הצלעות שוות

 • הזוויות הנגדיות שוות

 • סכום הזוויות הסמוכות הוא 180 מעלות

4

טרפז

 •  זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות

5

דלתון

 • שני זוגות של צלעות סמוכות שוות

6

  זהה כמה שיותר מרובעים ביצירות האמנות הבאות וסווג אותם על-פי  תכונותיהם לסוגי מרובעים שונים

7
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
זהה את המרובע – סיכום תכונות המרובעים by yarden eliaz - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply