זכויות

by אילן

ניסיון לבנות ספר דיגיטלי
Jan 2015
Member Since
92
Published Books

זכויות

by אילן

1.תלמידי בית ספר שיזף לא נופלים ברשת

https://goo.gl/B0FSKO

2.בבית ספר שיזף מכירים בזכויות ולוקחים אחריות – כיתה ב’2

https://goo.gl/YoqM4o

3.סיפור יריחו והמרגלים בקומיקס – כיתה ד’4

https://goo.gl/yIRBXd

4.יוצרים סביבות חיים – כיתה ב’3

https://goo.gl/qLiZPd

5.לומדים ארכאולוגיה בבית ספר שיזף אור יהודה כיתות ג’, ד’, ה’

 https://goo.gl/fjt6PZ

6.יום המורה בבית ספר שיזף אור יהודה

https://goo.gl/nPpjJb

7.תערוכת חנוכיות, מתכונים וסביבונים בבית ספר שיזף

https://goo.gl/VgcJbV

1
2

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply