זכותי להיות מי שאני… by einattall - Illustrated by מירי כהן, עינת טל - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

זכותי להיות מי שאני…

by

Artwork: מירי כהן, עינת טל

Member Since
Nov 2015
Published Books
1

יום זכויות הילד הבינלאומי

שמובל על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל

…נבחר על ידי האום ונועד להעלות את המודעות לזכויות הטבעיות שיש לכל אדם באשר הוא..

הזכות לכבוד

הזכות לשוויון

הזכות לחירות

הזכות לביטחון אישי

הזכות להבעת דעה

זכות ההגנה על פרטיותי וגופי.

1

להיות אני פירושו

לעמוד על זכותי

זכותי לתת כבוד ולקבל כבוד

זכותי לשוויון זכויות כשווה בין שווים

זכותי לחירות בהבעת דעה מבלי שאפגע

זכותי לביטחון אישי מפני אלימות

זכותי לפרטיות

2

3
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book