חג הסוכות by Gal Ratzin - Illustrated by ספיר רחביה וגל רצין - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

חג הסוכות

by

Artwork: ספיר רחביה וגל רצין

  • Joined Jan 2015
  • Published Books 3

חג הסוכות נקרא כך לזכר הסוכות בהם ישנו בני ישראל במשך ארבעים שנה במדבר.

כמו כן, מבין שלוש הרגלים, סוכות הוא השלישי במספר 

2
חג הסוכות by Gal Ratzin - Illustrated by ספיר רחביה וגל רצין - Ourboox.com

 חג הסוכות חל בתאריך ט”ז בתשרי עד כ”א בתשרי. הוא נחגג לזכר נדידת בני ישראל במדבר במהלכה ישנו בני ישראל בסוכה. 

4
חג הסוכות by Gal Ratzin - Illustrated by ספיר רחביה וגל רצין - Ourboox.com

ישנן מספר מצוות לחג, נמנה אותן כעת

בחג הסוכות מצווה לשבת בסוכה ולהשתמש בה בכל השימושים הרגילים של בית, וחובה אפילו לישון בסוכה.

את הסוכה נוהגים לקשט בכל מיני קישוטים. לפי המנהג, את סכך הסוכה, שזהו הגג של הסוכה, יש להניח אחד על השני כך שיווצר צל בסוכה אך לא להעמיס יתר על מידה. 

 

6
חג הסוכות by Gal Ratzin - Illustrated by ספיר רחביה וגל רצין - Ourboox.com

מצווה נוספת היא מצוות האושפיזין. 

נוהגים לפתוח את הסוכה לאורחים רבים מכל רבדי העם מכרים וזרים, עניים ועשירים, זקנים וטף

8
חג הסוכות by Gal Ratzin - Illustrated by ספיר רחביה וגל רצין - Ourboox.com

לסוכה יש להכניס את ארבעת המינים. ארבעת המינים הם הדס, לולב, אתרוג וערבה

 

10
חג הסוכות by Gal Ratzin - Illustrated by ספיר רחביה וגל רצין - Ourboox.com

עכשיו, לאחר שלמדנו דברים חדשים בנוגע לחג שהוא השלישי מבין שלוש הרגלים, בואו נעבור לפעילות בנושא חג הסוכות

12
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content