גישור, בניית הסכמות ודיאלוג בתקופת הקורונה: מתווה לעבודת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה