Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Freedom of choice – חופש הבחירה

by

Artwork: רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes

רחל טוקר שיינס ילידת תל אביב אמנית רב תחומית, וגמלאית אוניברסיטת תל אביב. שיריה, ציוריה וצילומיה ראו אור בכתבי העת: Read More
 • Joined Jun 2014
 • Published Books 34

  

 חופש הבחירה / נכתב כשעור מודעות 

 (ביכולתנו לעשות את ההבדל בחיינו)

 

“כל עין רואה את האלוהים באופן שונה וכל עין צודקת.

 

 האם הם מאושרים? שאל אלוהים ?

 

“נתת להם יופי ועיניים לראות

 

נתת להם חיים ומוות כדי שיעריכו אותם

 

נתת להם משמעות     ושכל לחפשה

 

אך גם מסרת לידיהם

 

את המתנה והקללה הגדולים מכול”

 

“חופש הבחירה”.   (מתוך בורא האלוהים)

 

 

1
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

חופש הבחירה נמצא בידינו .

 

ביכולתנו לחיות בויתור

 

עד שניפרד מן העולם.

 

ביכולתנו  לחיות את חיינו

  

מתוך חולשה,  

 

מתוך היותנו מובלים

 

מתוך חיים רגילים ואפורים

  

3
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

או …

 

ביכולתנו לחיות

 

מתוך חופש הבחירה

 

לחיות את חיינו בעוצמה .

 

5
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

להיות מנהיגים 

 

ולא להיות מונהגים.

 

להיות מובילים בכל תחום בחיינו

 

ולא להיות מובלים על ידי אחרים.

7
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

 ביכולתנו לראות את החושך,

 

וביכולתנו לראות את האור

 

ולהבדיל ביניהם.

 

 

9
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

אנו לא  מתיימרים  לגרש את החושך מחיינו,

 

אלא, להכניס אור לתוכו.

 

11
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

ביכולתנו לעשות את השינוי,  

 

ביכולתנו לעשות את ההבדל.

 

13
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

 

 

החיים הם לא מה שקורה לנו

 

 

  אלא איך אנו מתייחסים למה שקורה“.

 

15
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

במהות, כולנו נולדים אנשים רגילים……

 

 

גם מהטמה גאנדי היה אדם רגיל, 

 

שעשה הבדל והפך לאדם  

 

“בלתי רגיל”

 

באפשרותנו להיות בלתי רגילים

 

והבחירה היא בידינו…

  

17
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

קיימים 5 דברים שאין ביכולתנו לשנות ולהשיב

 

האבן לאחר שנזרקה

 

המילה לאחר שנאמרה

 

ההזדמנות לאחר שהוחמצה

 

הזמן לאחר שעבר ונעלם

 

האהבה לאחר שמתה

 

19
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

ביכולתנו לשנות את כל השאר…

 

ולעשות הבדל בחיינו.

 

21
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

 

 

 

ובידנו  האפשרות להחליט….

 

אם חופש הבחירה  זו מתנה או קללה,

 

הבחירה בידינו תמיד!!!

 

23
Freedom of choice  –   חופש הבחירה by Rachel Tucker Shynes - Illustrated by רחל טוקר שיינס/Rachel Tucker Shynes - Ourboox.com

משובים משובבים:

 • רינת מצליח יפה מאוד, חופש הבחירה, אבל האם זאת קללה או ברכה?
   
 •  
  Yehudit Malik-Shiran הבחירה בידינו תמיד. תודה לספר מרתק המעביר מודעות ותובנות עומק ביחס לבחירה האישית שלי. יפהפה ומעביר אנרגיות טובות. אוהבת מאוד.
   
 •  
  אירית סלע הבחירה האישית שלי מגיעה אחרי ההשתוללות הפרימיטיבית הראשונה שבאה מהמוח הקטן,אני מכנסת את עצמי לשיחה נרגעת וממשיכה ולוקחת אחריות על מה שעוללתי “בעידנה דריתחה,”

 

25
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content