חופש הביטוי by clumz - Illustrated by גיגי אופיר  - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

חופש הביטוי

by

Artwork: גיגי אופיר

Member Since
Jan 2017
Published Books
1

במדינת ישראל ניתנות זכויות רבות ושונות שלדעתי חשוב מאוד שאזרחיה ידעו עליהם

בספר זה אתמקד  בזכות לחופש הביטוי שבמדינה כמו שלנו חשוב לדעת עליה

1
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply