חלוציות- תקופת התחדשות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, פלסטינה.

by bar nehama

Artwork: אספה בר נחמה

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

חלוציות- תקופת התחדשות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, פלסטינה.

by

Artwork: אספה בר נחמה

  • Joined May 2016
  • Published Books 1

חלוציות זוהי הדרך.. פעם ייבשנו את הביצות

תקופת התחדשות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל – פלסטינה

 

 

 

 

2
חלוציות- תקופת התחדשות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, פלסטינה. by bar nehama - Illustrated by אספה בר נחמה - Ourboox.com

פירוש המילה חלוץ

זה שמתחיל ראשון, מוביל

ראשון בתחומו “הפרופסור הזה חלוץ בהנדסה גנטית

תפקיד מוביל התקפה והכובש הראשי של קבוצת כדורגל

אדם שמקים התיישבות חדשה באזור ספר

4
  1. כבר בראשית ימיה של הציונות עלה נושא החלוציות כמעשה מרכזי במטרותיה.

  2. פעולות חלוציות ראשונות לקראת סוף המאה ה-19 היו קיום העלייה הראשונה והקמת מושבותיה.

  3. בשנים מאוחרות יותר היו החלוצים בין היתר, אותם אנשים אשר עברו בארצות מוצאם בגולה הכשרות מקצועיות לקראת עלייתם לארץ ואלו אשר עלו לארץ והתיישבו בה.

  4. תנועת “החלוץ” שהוקמה ב-1917 בידי יוסף טרומפלדור, הייתה כוח חלוצי מרכזי באותן שנים. החלוצים עסקו בהקמת התיישבות חקלאית, כאשר פעלו בשנים שלאחר מכן חלוצי העלייה השנייה, העלייה השלישית. חלוצי התיישבות גם המשיכו להגיע בעליה הרביעית למרות כינוייה – העלייה הבורגנית.

 

5
חלוציות- תקופת התחדשות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, פלסטינה. by bar nehama - Illustrated by אספה בר נחמה - Ourboox.com

הסרטון מציג שיחה דמיונית בין שני יהודים בעיירה במזרח-אירופה המתווכחים מה יש לעשות: האם לעלות לארץ ישראל, להגר לאמריקה או להישאר בעיירה. דרך השיחה ניתן להתרשם גם מאורח החיים במושבות העלייה הראשונה, את הגורמים להתפתחות הציונות ואת קשיי העולים.

7

סיפורי חלוצים

-עבודה

מיכון לא היה, תורת הייעול לא ידעו אז. עבדו בטוריות כבדות או בחרישה בפרידות, והסיסמא הייתה להוציא עבודה. החיים היו אינטנסיביים מאוד ואינטימיים מאוד. הליכוד בין החברים היה רב. ערב אחד היה זה בחודש שבט וגשם כבד ירד. הכול היה כבר זרוע, ורבה הייתה הציפייה לגשם. פתאום נכנס אחד החברים ובישר: מטפטף! ומילת קסם זו הביאה להתלהבות עצומה. אותו לילה רקדנו עד הבוקר- אור בהורה סוערת.

כביסה-

חיותה הייתה זו שהעלתה את עניין הכביסה וחלוקת העבודה בין נשים וגברים. יוסף בוסל היה בעדה: כיום מדובר על כביסה, מחר על הרפת,

מחרתיים על לול ועל גן הירק. אנו מדברים על חיי חברה מתוקנים וצודקים. בל יינתן איפוא מקום לקיפוח חברותינו השותפות לחיינו.

מפות לשבת-

חיה החליטה שצריך מפות לשבת. תנחום אמר: בשביל מה נחוצות מפות לפועלים? “אני רציתי שבשבת יהיה כמו אצל אמא שלי, מפות לבנות ונרות שבת. הלכתי לטבריה ברגל. בטבריה היה המשביר. שם עבד אחיה של חנה דרוקר. נכנסתי אליו ואמרתי: שמא נא: אני מדגניה. תאר לך שאנחנו יושבים בשבת ליד שולחנות בלי מפות, בלי נרות שבת. אני מתגעגעת לבית שלי. – אז מה את רוצה? שאל. – אני רוצה מפות. איך אקנה מפות? –  עלי למעלה, שם יש בד ערבי, קחי כמה שאת רוצה. – אבל אין במה לשלם!

 

 

8

הסרטון מציג מפגש דמיוני בין בת העלייה הראשונה לבין צעירה מודרנית בת ימינו. שתי הנשים משוחחות על היתרונות והחסרונות של כל תקופה.

9
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content