חלל

by Liana

Artwork: קורל, ניקול וליאנה ה3

Sep 2019
Member Since
1
Published Books

חלל

by Liana

Artwork: קורל, ניקול וליאנה ה3

החלל החיצון , בקיצור ה או חלל , ה הוא מרחב  הקיים בין  גופים שמימיים , את הכולל  כדור לפני הארץ . ב מצוי ואקום  (בעברית: ריק) חזק המכיל צפיפות נמוכה של חלקיקים, בעיקר  פלזמה  של  מימן  ו הליום , כן גם כמו  קרינה אלקטרומגנטיתשדות מגנטיים , ו נייטרינו . התגובה הבסיסית, שנקבעת על ידי  קרינת רקע שנותרה  מהמפץ הגדול , היא רק 2.7 מעלות  קלווין , (270.45- מעלות  צלזיוס ) לשמע הטבתורות ב הילת השמש יכולות להגיע ליותר ממיליון מעלות קלווין. הפלזמה במרחב שבין הגלקסיות מהווה כחצי מה חומר הבאריוני  (הרגיל) ביקום. פלזמה זו היא בעלת צפיפות נמוכה מאוד (פחות מ אטום  מימן אחד לכל  מטר מעוקב ) והתוךורה גבוהה (של מיליוני מעלות קלווין); מקומיים של פלזמת הריכוזים הזו התמצקה ל כוכבים  ול גלקסיות . החלל הבין גלקטי תופס את רוב הנפח של  היקום . החלל הריק מהווה גם את רוב נפח הגלקסיות ומערכות הכוכבים.

1
2
3

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply