חמור המסירות by Adam Rivkin - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

חמור המסירות

  • Joined Sep 2021
  • Published Books 2

שם המשחק: “חמור” המסירות

כמות משתתפים: 3

ציוד: כדור כדורגל+ שטח שטוח(ממומלץ דשא)אבל אפשר גם באפסלט או במדרכה.

מהלך המשחק:משחק זה הוא קשור לכדורגל,

במהלכו שתי ילדים עומדים אחד מול השני ובאמצע עומד ה”חמור”. שני הילדים מתמסרים והילד שהוא ה”חמור” צריך לחטוף עם הוא חטף הילד שהחמור חטף לו הוא הופך לחמור.

רגע,איך מחליטים בהתחלה מי “החמור”?

מחליטים בהתחלה מי החמור בעזרת “היוצא”.

איך עובד “היוצא”?

המשתתפים בוחרים לצד אחד שחור ולצד השני לבן וכל פעם שעושים אומרים “היוצא הוא החמור”

וכל אחד מחליט עם הוא שם את היד שלו על לבן הוא שחור,

עם כולם עשו אותו צד עושים שוב פעם עד שלשתיים יצא שחור לבן ושלישי יצא צד אחר משלהם והוא הוףך להיות ה”חמור” בתחילת המשחק.

1
חמור המסירות by Adam Rivkin - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content