חנוכה

by talya

Artwork: טליה

Nov 2018
Member Since
8
Published Books

חנוכה

by talya

Artwork: טליה

Artwork from the book - חנוכה by talya - Illustrated by טליה - Ourboox.com

רקע

החג[1]
לפי התיאור בספר מכבים א, בסוף פרק ד, חג החנוכה נקבע לזכר הניצחון של החשמונאים, הקרויים גם מכבים, על היוונים ולזכר חנוכת המזבח. ואכן, לחג הזה יש שני מוקדים, והם קשורים זה בזה.
א. מוקד אחד הוא התהליך של טיהור בית המקדש, חנוכת המזבח והדלקת הנרות במנורה. מוקד זה מתומצת בסיפור נס פך השמן.
ב. המוקד האחר הוא גבורתם וניצחונם של החשמונאים על היוונים.

הקשר בין שני המוקדים ברור: החשמונאים לא ראו במלחמותיהם ובניצחונותיהם תכלית בפני עצמה, אלא יצאו למלחמה כדי להשיב לעצמם את החירות הדתית, שגזל מהם המלך אנטיוכוס. לאחר שניצחו, הם חגגו את ניצחונם בחנוכת המזבח.

אם כן, בחג החנוכה אנחנו מזכירים את ניצחון הרוח ואת ניצחון הכוח של עם ישראל.

2

רקע

החג[1]
לפי התיאור בספר מכבים א, בסוף פרק ד, חג החנוכה נקבע לזכר הניצחון של החשמונאים, הקרויים גם מכבים, על היוונים ולזכר חנוכת המזבח. ואכן, לחג הזה יש שני מוקדים, והם קשורים זה בזה.
א. מוקד אחד הוא התהליך של טיהור בית המקדש, חנוכת המזבח והדלקת הנרות במנורה. מוקד זה מתומצת בסיפור נס פך השמן.
ב. המוקד האחר הוא גבורתם וניצחונם של החשמונאים על היוונים.

הקשר בין שני המוקדים ברור: החשמונאים לא ראו במלחמותיהם ובניצחונותיהם תכלית בפני עצמה, אלא יצאו למלחמה כדי להשיב לעצמם את החירות הדתית, שגזל מהם המלך אנטיוכוס. לאחר שניצחו, הם חגגו את ניצחונם בחנוכת המזבח.

אם כן, בחג החנוכה אנחנו מזכירים את ניצחון הרוח ואת ניצחון הכוח של עם ישראל.

3
Artwork from the book - חנוכה by talya - Illustrated by טליה - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply