השתיל הקטן מאת ילדי גן שיטה

by tali rabi

Dec 2018
Member Since
1
Published Books

השתיל הקטן מאת ילדי גן שיטה

by tali rabi

השתיל הקטן

 

:מאת

ילדי גן שיטה

1

יום אחד לפני ט”ו בשבט, יאיר ומשה רצו לשתול שתילים

הם הציעו לכמה חברים שישתלו יחד

הילדים מאוד מאוד שמחו.

2

הילדים פנו אל הגננת וביקשו ממנה

אולי נוכל לשתול בגן שלנו שתילים?

 

 

 

3

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »