חפיפת משולשים by מורן חדד, שירן שילקו, הודיה עזרן ואיתי צליק. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

חפיפת משולשים

  • Joined Jun 2020
  • Published Books 3
חפיפת משולשים by מורן חדד, שירן שילקו, הודיה עזרן ואיתי צליק. - Ourboox.com

2

משימת חקר

משימת חקר- תנאים מספיקים להוכחת חפיפה בין משולשים

את המשימה יש לבצע בעזרת קובץ גאוגברה “גדלים שווים בין משולשים” באתר גאוגברה:

https://www.geogebra.org/m/HKM9grCm

מטרת המשימה: לחקור מהם התנאים המינימליים המספיקים על מנת שמשולשים יהיו חופפים.

קישור לדף שאלות החקר

3
חפיפת משולשים by מורן חדד, שירן שילקו, הודיה עזרן ואיתי צליק. - Ourboox.com

פעילות לסיכום הנושא

חידון קהוט בנושא- קישור לחידון

ב-ה-צ-ל-ח-ה!!

5

6
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now