חפיפת משולשים by מורן חדד, שירן שילקו, הודיה עזרן ואיתי צליק. - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

חפיפת משולשים

חפיפת משולשים by מורן חדד, שירן שילקו, הודיה עזרן ואיתי צליק. - Ourboox.com

2

משימת חקר

משימת חקר- תנאים מספיקים להוכחת חפיפה בין משולשים

את המשימה יש לבצע בעזרת קובץ גאוגברה “גדלים שווים בין משולשים” באתר גאוגברה:

https://www.geogebra.org/m/HKM9grCm

מטרת המשימה: לחקור מהם התנאים המינימליים המספיקים על מנת שמשולשים יהיו חופפים.

קישור לדף שאלות החקר

3
חפיפת משולשים by מורן חדד, שירן שילקו, הודיה עזרן ואיתי צליק. - Ourboox.com

פעילות לסיכום הנושא

חידון קהוט בנושא- קישור לחידון

ב-ה-צ-ל-ח-ה!!

5

6
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply