חתונה של שחר ואילן by shachar - Illustrated by שחר מיכאל - Ourboox.com
Nov 2019
Member Since
1
Published Books

חתונה של שחר ואילן

by shachar

Artwork: שחר מיכאל

חתונה של שחר ואילן by shachar - Illustrated by שחר מיכאל - Ourboox.com
חתונה של שחר ואילן by shachar - Illustrated by שחר מיכאל - Ourboox.com
חתונה של שחר ואילן by shachar - Illustrated by שחר מיכאל - Ourboox.com
חתונה של שחר ואילן by shachar - Illustrated by שחר מיכאל - Ourboox.com
חתונה של שחר ואילן by shachar - Illustrated by שחר מיכאל - Ourboox.com

https://www.youtube.com/watch?v=1mieEeD0Kf

בחרתי להקדיש את העבודה והשיר ברית עולם לאילן בעלי

את השיר ברית עולם כתב המשורר אהוד מנור אני מתחברת מאד לשיר וחושבת שהוא מתאים לעבודה זו

מקווה שנהנתם לצפות בעבודה, שחר.

6

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply